Opgelet: wegens werkzaamheden hebben roeiers stad in voorrang op het kanaalgedeelte tussen A.G.S.R. Gyas tot aan de Van Iddekingebrug (zie de bestuursmededeling van 27/8).

Wedstrijd- en Competitieroeien

Samini de Goeij

Contactpersoon

Leden van De Hunze kunnen op diverse niveaus roeien, zo ook wedstrijden, marathons en estafettes. De Wedstrijd- en competitiecommissie stelt jaarlijks een lijst op met interessante wedstrijden. Bij deelname aan een aantal van deze wedstrijden, worden de kosten vergoed door De Hunze. In het begin van elk jaar, stelt het bestuur deze lijst vast, met daarbij welke onder de vergoedingsregeling vallen. Die lijst wordt naar alle wedstrijd- en competitieroeiers gemaild en op de website gepubliceerd.

Commissieleden:
Eva van Riel, Samini de Goeij, Anita van der Maten, Commissaris Wedstrijd- en competitieroeien qq.