Examens

Marten Imelman

contactpersoon

Elke cursus voor een roeigraad bij De Hunze wordt afgerond met een examen. De examencommissie neemt die examens af en organiseert ze, deels in overleg met de instructiecommissie. Daarnaast adviseert deze commissie het bestuur van De Hunze over het examenbeleid van De Hunze.

Commissieleden:
Marten Imelman, Janneke Bosch, Hans Imelman, Feite Hofman, Remco de Boer, Klaas Breunis, Karel Engbers, Eveline van de Staal, Joost Adriaanse, René Brandhoff, Voorzitter q.q.