Financiële commissie

Financiële commissie

Jos de Jong

Contactpersoon

De financiele commissie controleert vier keer per jaar de financiele administratie en boekhouding van De Hunze. Ook adviseert deze commissie de vereniging over besteding van de gelden in het algemeen en de wijze van administreren en verslaglegging. Daarnaast houdt de commissie bezig met fondsenwerving e.d. In het kader van de 1tonactie van De Hunze.

Commissieleden:
Hans Siertsema, Eva van Riel, Jan Kuipers, Erik-Jan Groot, Renze Rispens, Rob van der Werff, penningmeester qq.