Financiën

Financiën

Jos de Jong

penningmeester en lid q.q.

De financiele commissie controleert vier keer per jaar de financiele administratie en boekhouding van De Hunze. Ook adviseert deze commissie de vereniging over besteding van de gelden in het algemeen en de wijze van administreren en verslaglegging. Daarnaast houdt de commissie bezig met fondsenwerving e.d. In het kader van de 1tonactie van De Hunze.

Commissieleden:
Eva van Riel, Willem Jongbloed, Hans Siertsema, Hans Vriens