Gebouw

Dick Schuur

voorzitter gebouwencommissie

Het clubhuis van De Hunze is een beeldbepalend pand in Groningen. Het wordt intensief gebruikt en vraagt regelmatig onderhoud. Technisch ervaren mensen zijn een schaars goed. Op De Hunze is de technische kennis samengebald in de gebouwencommissie. Deze commissie coordineert en regelt dit. Ook doet ze voorstellen over het groot onderhoud, bewaakt de planning en doet de supervisie op de uitvoering van het groot onderhoud. Daarnaast adviseert ze het bestuur over onderhoudsreserveringen en over aankopen voor,  en aan- en verbouw van het pand.

Commissieleden:
Tjarko Dijkstra, Tineke Floor, Rob van der Werff, Maarten van Messel, Penningmeester q.q.