Marathon- en toerroeien

Ank Brouwer

contactpersoon, ook voor KNRB-marathonroeien

De Maratoergroep, zoals ze genoemd worden, is een groep leden die het houden van tochten stimuleert en deels ook organiseert. Ze maken een jaarprogramma vol tochten met ‘voor elk wat wils’. Er zijn tochten mogelijk van diverse afstanden, type en locatie.
Per tocht vragen de organisatoren vaak hulp van één of meerdere andere leden of er melden zich spontaan leden aan, die wel een tocht willen organiseren.  Tochten, georganiseerd door een ploeg vallen buiten de activiteiten van deze groep, maar worden liefst wel op de website van De Hunze aangekondigd en verslagen zijn daar ook welkom.

Commissieleden:
Ank Brouwer, Tjitske Bouma, Gerda Jaarsma