Materiaalcommissie

Theo Klimp

materiaalcommissaris en lid q.q.

Reparaties, nieuwe aankopen, afhandelen van schades, de grote schoonmaak van boten regelen, ziehier de taken van de materiaalcommissie. De leden van deze commissie steken letterlijk en figuurlijk regelmatig de handen uit de mouwen. Tijdens de jaarlijkse botenplanvergadering wordt het investeringsbeleid met meerjarenplanning van De Hunze opgesteld, dat door de Algemene Vergadering vastgesteld wordt. Je kunt de materiaalcommissie bereiken door een mail te sturen aan de Materiaalcommissaris.

Commissieleden:
Ernst Arbouw, Jasper den Boer, Tjitske Bouma, Ank Brouwer, Michiel van Dongen, Karel Engbers, Gijs Hoogerwerf, Gerda Jaarsma, Anita Snippe, Max Vos.