Waterwolfcommissie

Betty Goedewaagen

seniorencommissaris en lid q.q.

Deze commissie organiseert jaarlijks de marathon Waterwolf. Er is een kern van vaste vrijwilligers. Daarnaast is op de dag zelf en vlak van te voren een veel grotere groep vrijwilligers actief die de dag in goede banen leidt.

Commissieleden:

Wedstrijdleider: Ruud Rutten
Kamprechter/hoofd jury: Tsjitske Stoel
Assistent wedstrijdleider / (wedstrijdsecretariaat): Betty Goedewaagen
Veiligheidscoordinator: Frank Admiraal
Bijhouden notulen / actielijsten en materiaalcontroleur: Willem van Ommeren Jongbloed
Routecoördinator: René Brandhoff
Communicatie: Berber Kommerij
Penningen: Rob van der Werff
Catering: sociëteitscommissaris