Wedstrijd- en competitie

Renze Rispens

wedstrijd- en competitiecommissaris en lid q.q.

Leden van De Hunze kunnen op diverse niveaus roeien, zo ook wedstrijden, marathons en estafettes. De Wedstrijd- en competitiecommissie stelt jaarlijks een lijst op met interessante wedstrijden. Bij deelname aan een aantal van deze wedstrijden, worden de kosten vergoed door De Hunze. In het begin van elk jaar, stelt het bestuur deze lijst vast, met daarbij welke onder de vergoedingsregeling vallen. Die lijst wordt naar alle wedstrijd- en competitieroeiers gemaild en op de website gepubliceerd.

 

Commissieleden:
Anita van der Maten, Anne Hoekstra, Anja Schmerbauch, Mariken Stegmann.