Documenten en reglementen

Voorwaarden

Op elk aspirant- ere- en gewoon lid van de vereniging zijn van toepassing:

1. De statuten, het huishoudelijk reglement en het privacyreglement van KGR De Hunze.

2. Alle aanvullende documenten over gebruik van clubhuis, materiaal, onderhoud, mpb-beleid, koud-waterprotocol, vaarverboden, wedstrijdroeien en het roei- enĀ  examenreglement. De onder 2. genoemde documenten staan deels elders op deze website.

Op elke andere relatie van de vereniging dan de hierboven genoemde, is alleen het privacyreglement van toepassing. Hierna vind je een selectie van bovenbedoelde documenten. Ze zijn alfabetisch gerangschikt.

Beleid Met Permissie Bestuur (MPB)
201804-MPB-beleid.pdf
Huishoudelijk reglement
Huishoudelijk-reglement.pdf
Privacyreglement
Privacyreglement.pdf
Statuten
Statuten.pdf
Vaarverboden
Vaarverbod-29042019-bijgewerkt.pdf