Leren roeien

Elders roeien geleerd

Nieuwe leden die geroeid hebben bij een andere roeivereniging, kunnen direct lid worden van De Hunze. Wel moeten zij op een afgesproken tijdstip hun roeivaardigheid laten zien aan een lid van de examencommissie. Dat gebeurt tijdens het zogenaamde 'voorroeien'. Voorroeien kan scullend en boordroeiend.

Half jaar de tijd

Van een of beide mogelijkheden kun je in het eerste half jaar van je lidmaatschap bij De Hunze gebruik maken; daarna leg je eventuele andere examens op de normale manier af. Als nieuw lid regel je het voorroeien zelf. Stuur hiervoor een e-mail naar de examencommissie.
Voor een stuurbevoegdheid moet sowieso een examen worden afgelegd. Meer informatie hierover geeft onze ledenopvangcommissie.
Nieuwe leden met veel roei-ervaring die op (inter)nationaal wedstrijdniveau uitkomen, krijgen bij aanvang van het lidmaatschap de roeigraden waarmee zij wedstrijdroeien.