Za. 29/2 vaarverbod vanwege de Gyas-Hunze-race. Zo. 1/3 vaarverbod op het Verbindingskanaal.

120.000 euro subsidie

120.000 euro subsidie

Op 22 juli 2019 ontvingen we een besluit van de minister voor Medische Zorg en Sport. Er is een subsidie van ten hoogste € 120.645,17 aan De Hunze verleend. Dat is gebeurd op grond van de Subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. Mooi is dat de subsidie voor het leeuwendeel conform de aanvraag is verleend. In de komende tijd bestuderen we daarom het besluit en bepalen we wat we verder moeten doen. Het bedrag dat we uiteindelijk mogen houden is overigens afhankelijk van de daadwerkelijk gerealiseerde kosten en opbrengsten. Op een later moment moeten we daarover rekening en verantwoording afleggen.