UPDATE 25/02 15:30 Waarschuwing! Zeer hoge waterstand. Roeien op het Noord-Willemskanaal kan gevaarlijk zijn ivm brughoogte en wordt afgeraden voor vanmiddag. (Za. 29/2 vaarverbod vanwege de Gyas-Hunze-race. Zo. 1/3 vaarverbod op het Verbindingskanaal.)

AV Hunze deelt veel versierselen uit en benoemt nieuwe bestuursleden

AV Hunze deelt veel versierselen uit en benoemt nieuwe bestuursleden

Rob vd Werff werd benoemd tot erelid en Sietse Achterop werd lid van Verdienste. Gerda Jaarsma kreeg het Pronkjewailschild en Jelle Bakker de H.J. de Vriesplaquette (net als in 2017).
De AV verwelkomde Don ter Beek als nieuwe secretaris en nam afscheid van Simone van der Meulen die deze functie vier jaar bekleedde.
Ook José Versteegh zwaaide af, na drie jaar als Sociëteitscommissaris. Zij wordt opgevolgd door Linda Dekker. Dagmar Hansen blijft aan als wedstrijd- en competitiecommisssaris. Zij gaat deze echter invullen, samen met Samini de Goeij. Er wordt nog gezocht naar een geschikte nieuwe opvolg(st)er voor wedstrijd- en competitiecommissaris.
Ook nieuw was het kersverse Jeugdbestuur dat zich voorstelde.
Natuurlijk werden ook de gebruikelijke agendapunten des jaarvergadering afgewerkt.
De vijftig aanwezigen beleefden er een zinvolle en gezellige bijeekomst aan.