Bericht van het bestuur over COVID-19 (no. 25): verenigingsactiviteiten worden nagenoeg geheel hervat!

Bericht van het bestuur over COVID-19 (no. 25): verenigingsactiviteiten worden nagenoeg geheel hervat!

Gisteren, 3 juni, is per e-mail het “Bericht van het bestuur over COVID-19 (no. 24): verdere verruiming, Algemene Vergadering en verkiezing sportclub van het jaar” verzonden.

NB: In die mail is een link opgenomen naar de poster “Poster: Basisregels voor iedereen: Wassen, Afstand, Testen”. Door een wijziging op www.rijksoverheid.nl werkt die link inmiddels niet meer. In de onderstaande tekst is dat aangepast.

Lees verder