Bijeenroeping ALV op 8 juli 2020, 20:00, in de Nieuwe Kerk te Groningen

Bijeenroeping ALV op 8 juli 2020, 20:00, in de Nieuwe Kerk te Groningen

Zojuist is per e-mail bekend gemaakt dat het bestuur heeft besloten de Algemene ledenvergadering bijeen te roepen op 8 juli 2020, om 20:00 in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1 te Groningen. Het gebouw is geopend vanaf 19:30.

Je zult op een later moment een e-mail met de oproeping ontvangen, inclusief de agenda en de daarbij behorende stukken.

Zoals eerder aangekondigd:

  • Er zullen maatregelen worden getroffen waardoor aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand kunnen houden tot de dichtstbijzijnde persoon.
  • De oproeping zal een r.s.v.p. bevatten. Wij kunnen niet garanderen dat je bij de ALV aanwezig kunt zijn. Daarvoor vragen wij je begrip. Het gaat dan om de situatie dat er meer dan 100 belangstellenden zijn. Deze bovengrens is gebaseerd op de geldende Noodverordening.