Bijzonder heugelijk nieuws: verdere openstelling per 1 juli!

Bijzonder heugelijk nieuws: verdere openstelling per 1 juli!

Enige weken geleden konden wij de skiffs al vrijgeven, maar op 1 juli gaat de vlag uit!

Dan:

 • mogen de meerpersoonsboten voor senioren (leden van 19 jaar en ouder) weer het water op;
 • gaat de sociëteit open en
 • kan de sportzaal weer worden gebruikt.

Bijzonder heugelijk nieuws dus! Graag heten wij jullie opnieuw van harte welkom in ons gebouw! Leden die tot nu toe nog niet konden roeien gaan gelukkig nu weer ervaren hoe heerlijk het is om op het water te zijn. Ook zij zullen even moeten wennen aan de aanpassingen.

Uit onze ervaring met de skiffs weten wij dat het voor iedereen even wennen is aan een aantal maatregelen die wij hebben moeten nemen. Een deel van onze leden is hier inmiddels aan gewend en het loopt goed en veilig op onze vereniging. Vooralsnog zal voor de periode ná dinsdag 30 juni geen nieuw schema worden opgesteld waarin blokken worden toegewezen aan individuele roeiers.

Het KNRB-protocol vind je hier. Als bestuur hebben wij het Hunze-protocol aangepast aan de nieuwe situatie. Wij willen je vragen om het door te lezen en om je goed te houden aan de regels die wij hebben opgesteld. Dat betekent onder meer:

 • Ziek of verkouden? Blijf thuis!
 • Als een vlotcoördinator aanwezig is, dan moeten zijn/ haar aanwijzingen worden opgevolgd.
 • Houd 1,5 meter afstand tot elkaar, alleen bij het tillen van boten en tijdens het varen mag hier van afgeweken worden.
 • Een boot inschrijven in de beschikbare blokken moet met inachtneming van het maximum per blok. Ieder lid is er zelf voor verantwoordelijk dat zijn/ haar inschrijving past binnen de maximumcapaciteit van het betreffende blok (de capaciteit is verhoogd van zestien naar dertig leden). Behalve op skiffs, moet je daarbij ook letten op alle andere boottypen. Kies daarom voor de weergave “alle boten” in BIM (zie afbeelding).
 • Niet te vroeg in het gebouw aanwezig zijn (maximaal 15 minuten tevoren).
 • De looprichtingen en instructies over hygiëne opvolgen.
 • Blijf zo kort mogelijk op het vlot, dat betekent dat je voordat je naar het verenigingsgebouw komt de opstelling hebt bepaald, eenmaal op het vlot snel de boot in het water legt en direct wegvaart. Er moeten per blok namelijk 30 roeiers binnen een half uur varen.
 • Uitgaand verkeer heeft voorrang op terugkomend verkeer. Dat is dus anders dan jullie geleerd hebben. Het is praktischer onder deze omstandigheden. Zo hebben wij zo weinig mogelijk kruisend verkeer op het vlot.
 • Bij terugkomst op het vlot de boot en riemen schoonmaken en snel weer binnen leggen. Boten niet overnemen aan het vlot omdat ze dan niet schoon zijn.
 • De bar in de sociëteitszaal is weer geopend. De capaciteit is echter wel beperkt. Kijk goed of er nog stoelen zijn en houd ook hier afstand tot anderen.