Coaching Noord Willemskanaal tijdens werkzaamheden

Coaching Noord Willemskanaal tijdens werkzaamheden

Vanaf 20 november 2017 werkt men aan het fietspad langs het NW-kanaal. Coachen is mogelijk tot ongeveer het begin van het rechte stuk (de oude plek van de ‘rode boei’). Daarna kan de coach niet verder. Alternatieve optie is om vanaf de Meerwegbrug te coachen.
Ploegen en roeiers worden verzocht zoveel mogelijk stuurboordwal te houden en goed uit te kijken! Wellicht is het slim om in de kleinere nummers zoveel mogelijk bijeen het rechte stuk af te leggen.