Consumpties kopen via bartegoed stopt 1 november

Tegoed opmaken in oktober 2017

In plaats van een tegoed kan voortaan iedere consumptie met de PIN, op rekening of contant voldaan worden, ook voor kleine bedragen. PIN heeft de voorkeur, contant liever niet, maar het blijft mogelijk.
Omdat aan een ploeg geen rekeningnummer en e-mailadres gekoppeld zijn, is het kopen op rekening van een ploeg niet mogelijk. De huidige ploegen worden eind oktober uit de kassa verwijderd. Ploegaankopen zullen dus voortaan door één van de ploegleden zelf betaald moeten gaan worden.
De penningmeester gaat voortaan iedere maand factureren, in plaats van een keer per kwartaal, zoals nu het geval is. Dan lopen de barrekeningen niet te hoog op.

Het tegoed opwaarderen is met onmiddellijke ingang niet meer mogelijk.
Bestaande tegoeden kunnen in de maand oktober 2017 opgemaakt worden. Wat daarna aan tegoed overblijft, wordt door de penningmeester aan het betreffende lid overgemaakt.
Voor het eventueel resterende tegoed van een ploeg, kan die ploeg zich begin november 2017 per e-mail bij de penningmeester melden. Omdat aan het tegoed van een ploeg geen bankrekeningnummer gekoppeld is, kan de penningmeester die tegoeden namelijk niet zomaar uitkeren.
Commissies (inclusief de SOEP), werkgroepen en bestuur kunnen wel op rekening blijven/gaan kopen. Die rekeningen worden namelijk aan het einde van het jaar intern binnen De Hunze verrekend.