Examendata 2019

Examendata 2019

Vanaf zondag 3 maart 2019 is het weer mogelijk (ijs en weder dienende) om theorie – en praktijkexamens af te leggen. Elke eerste zondag van de maand (uitgezonderd de maand augustus) beginnen ze om 10.00 uur.
Daarnaast is er de mogelijkheid om vanaf 17 april elke middelste woensdagavond in de maand om 18.00 examen te doen (uitgezonderd de maanden juli en augustus).
Je kunt je daarvoor inschrijven via BIS, tabblad ‘examens’. Schrijf je voor maximaal één praktijkexamen in. Zo blijft er ruimte voor anderen om ook examen af te leggen. Bij geringe deelname kan in overleg hiervan afgeweken worden.
Examens doen is niet alleen noodzakelijk, maar ook leuk om te doen.
Noodzakelijk omdat bij een calamiteit de verzekeraar zal nagaan of wij, als vereniging, het nodige hebben gedaan om deze calamiteit te voorkomen. Zorg daarom dat je altijd over de juiste roeigraden beschikt als je een bepaald type boot meeneemt.
En een examen is ook leuk om te doen. Samen met de examinator probeer je wat dingen uit en kun je laten zien wat je kan. De criteria zijn algemeen bekend, dus iedereen kan zich daar prima op voorbereiden. Theorie-1 wordt mondeling afgenomen en theorie-2 wordt nabesproken. Dit levert altijd interessante gesprekken en inzichten op.
Kortom, het doel van de examens is niet alleen dat we er voor zorgen dat iedereen zich veilig, blessure- en schadevrij op het water begeeft, maar ook dat we het roeien hierdoor leuker maken.