Highlights uit AV 22 maart 2017

De Algemene Vergadering van 22 maart 2017 was besluitvaardig! Naast de gebruikelijke financiele zaken, de jaarverslagen en botenplan die alle de goedkeuring van de AV wegdroegen, de volgende besluiten in vogelvlucht:
Drie bestuursleden werden herbenoemd en er is een nieuw bestuurslid benoemd. Dagmar Hansen is de nieuwe competitiecommissaris. En er is nog een vacature voor een bestuurslid.
De Hunze heeft nu ook een nieuw erelid, namelijk Kees Migchelsen.
De H.J. de Vriesplaquette werd uitgereikt aan Koen Keijzer, zijnde de meest succesvolle wedstrijdroeier van 2016.
Sjoerd Boerhout kreeg het Pronkjewailschild, als zeer actief en betrokken lid (met name in de instructie en bij de verbouw van het clubgebouw).
Met gepaste egards is afscheid genomen van oud-commissaris juniorenroeien Rients van Wijngaarden.
De Hunze gaat met sponsoring aan de slag. De sponsorcommissie zoekt nieuwe leden die onder andere sponsoren gaat zoeken voor de jaarlijks “ludiekste” wedstrijd in Groningen: Stadje Rond!
Het bestuur zoekt een nieuwe Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag die Jannet Veenstra gaat vervangen.
En tot slot wordt het niet-roeiend lidmaatschap als lidmaatschapsvariant gecontinueerd.