Instructiecommissie zoekt uitbreiding: Zonder coaching is er geen Hunze

Instructiecommissie zoekt uitbreiding. Zonder coaching is er geen Hunze!

In de aanloop naar 2017 is de instructiecommissie op zoek naar een aantal leden dat ons wil komen versterken en het leuk vindt om één van de kerntaken van onze vereniging, het (beter) leren roeien en sturen, in goede banen te leiden.

Wat doet de instructiecommissie?
De taak van de commissie is, kort samengevat, het organiseren en begeleiden van alle roei- & stuurinstructie binnen De Hunze.
Het meest zichtbare en belangrijkste daarvan zijn de beginnerscursussen waarmee we elk jaar zo’n 50-60 nieuwe leden binnen -moeten- halen bij de vereniging. Zonder deze beginnerscursussen zou de vereniging elk jaar fors krimpen omdat er ook elk jaar zo’n dikke 70 leden hun lidmaatschap opzeggen om diverse redenen. Er staan zelfs alweer zo’n 70 nieuwe cursisten op de wachtlijst voor 2017.
Daarnaast wil de commissie ook graag de instructie naar de hogere roeiniveaus (meer) gaan begeleiden. Dit kunnen we echter pas gaan opzetten wanneer we daar voldoende commissieleden voor hebben.

Wie zoeken we?
Iedereen die het leuk vindt om zich bezig te houden met instructie en het organiseren hiervan binnen De Hunze. Je hoeft hiervoor zelf overigens geen ervaren instructeur te zijn, maar enig gevoel voor organisatie is wel een pré.
Voor de beginnerscursus hebben we inmiddels een vrij compleet draaiboek liggen. Voor alle overige instructie zullen we begin 2017 gaan kijken wat we op willen en kunnen pakken binnen onze (tijds)mogelijkheden.

Hoeveel tijd kost de commissie?
Het is en blijft vrijwilligerswerk dat (vrijwel) iedereen naast zijn baan, studie en eigen roeitrainingen doet. Voor ieder lid van de commissie is het verschillend hoeveel tijd hij of zij in de commissie kan steken en binnen die beschikbare tijd proberen we zoveel mogelijk te doen.
We zijn geen commissie die houdt van veel vergaderen. De meeste communicatie gaat via de e-mail, WhatsApp en op de momenten dat we elkaar op De Hunze tegen komen.
Voor de beginnerscursussen organiseren we twee keer per jaar een informatie middag/avond en daarnaast hebben we 2x de start van een beginnerscursus. Daarnaast willen we de HIC in 2017 een vervolg geven.
Hoewel enkele leden van de commissie ook instructie geven is dit geen verplichte taak voor de commissieleden.

Wil jij ook je steentje bijdragen aan het organiseren hiervan? Meld je dan aan voor de instructiecommissie via instructie@hunze.nl.