Noord-Willemskanaal: gestremd ter hoogte van de Julianabrug van maandag 20 maart tot en met woensdag 29 maart 2023. Zonder tegenbericht kan er in het weekend langs de werkzaamheden geroeid worden (vrijdag vanaf 17.00 tot en met zondag). Houd rekening met werkschepen en pontons.

Jaarvergadering 2023

Home » Nieuws » Jaarvergadering 2023

Jaarvergadering 2023

Het bestuur is voornemens om binnenkort de jaarvergadering te organiseren.

jaarvergadering:dinsdag 21 maart 2023, 20:00

De vergadering zal plaatsvinden in de sociëteitszaal van ons verenigingsgebouw. Op 8 maart is de oproeping voor de Algemene Vergadering verzonden. Op 17 maart is een gewijzigde agenda verzonden, met links naar acht bijlagen die bij die agenda horen.

Update 21 maart: het komt voor dat e-mailberichten over de AV niet zijn ontvangen. Inmiddels is een mogelijke oorzaak in beeld. Gewerkt wordt aan een oplossing met Dispi, de leverancier van e-Captain. Dat is het programma dat De Hunze gebruikt voor de ledenadministratie en het verzenden van e-mailberichten.