Jelle Bakker, Felix Mebius en Erik Kruyswijk in het zonnetje gezet tijdens AV

Jelle Bakker, Felix Mebius en Erik Kruyswijk in het zonnetje gezet op AV

De roeier die jaarlijks de H.J. De Vriesplaquette uitgereikt krijgt vanwege uitzonderlijke prestatie, is op de Algemene Ledenvergadering van De Hunze een jeugdroeier van De Hunze geworden, Jelle Bakker. Aansluitend werd hij met de ook succesvolle en talentvolle mederoeier Felix Mebius (met een nieuw roeipak voor beiden) in het zonnetje gezet vanwege de Minorstatus die beide mannen gekregen hebben van het RTC. Oftewel, zoals de voorzitter zei: “De Olympische Spelen liggen in het verschiet, we verwachten veel van jullie”.
Met een snik en een glimlach werd ook afscheid genomen van René Brandhoff als commissaris seniorenroeien. Hij wordt opgevolkgd door Betty Goedewaagen, waarmee de man-vrouwverhouding in het bestuur meteen op fift-fifty komt.
Dat Erik Kruyswijk dit jaar het Pronkjewailschild kreeg, lag voor de hand. Wie kent Erik niet als de immer alerte klusjesman die menig reparatie bij De Hunze op- en aan het gebouw fixt?! Dik verdiend dus dat schild.
Voor de rest was het een rustige en vlotte AV die de gebruikelijke zaken akkordeerde, zoals de begroting 2018, de contributie 2019, het bestuurlijke/financiële jaarverslag 2017 etc.