Keermuur ten Westen van Emmabrug wordt vervangen

Enige overlast is mogelijk

Tussen 7 maart en begin juli a.s. vervangt de Gemeente Groningen de Keermuur bij de Emmabrug. Dat kan enige overlast geven. De oude muur wordt afgebroken, er komt een damwand, daarna nieuwe fundering en nieuwe muur. Extra uitkijken bij de Emmabrug dus!