Loodsflits #7 is verschenen

Loodsflits #7 is verschenen

Loodsflits #7 is verschenen. Daarbij is een ledenlijst verspreid. (Aspirant-)leden die geen e-mail hebben ontvangen worden verzocht de secretaris te mailen. Dan kan worden nagegaan of de ledenadministratie het juiste e-mailadres bevat. Mail bij voorkeur vanaf het adres dat je graag in de ledenadministratie opgenomen ziet.
Desgewenst kan de Loodsflits je alsnog worden toegezonden. Dat is temeer van belang omdat die (onder meer) informatie bevat over de voorgenomen opening van ons vernieuwde verenigingsgebouw.