M.i.v. 7 september worden start- en eindtijd van blok 6A gewijzigd in 18.30-20.30 (was: 19.00-21.00)

M.i.v. 7 september worden start- en eindtijd van blok 6A gewijzigd in 18.30-20.30 (was: 19.00-21.00)

Nu de dagen korter worden is er aanleiding om de start- en eindtijd van blok 6A te wijzigen in 18.30-20.30 (was: 19.00-21.00). Daarmee wordt een tweeledig effect beoogd: ten eerste een betere outing voor de roeiers, ten tweede een minder hoog schaderisico. Deze wijziging wordt van kracht op 7 september.