Maatregelen wegens COVID-19

Maatregelen wegens COVID-19

Op deze pagina vind je een overzicht van updates vanuit het bestuur.

Update 18 april 2022

Vanaf april 2020 hanteerde De Hunze een COVID-19 protocol. Inmiddels zijn de maatregelen dusdanig versoepeld dat er aanleiding is om het protocol nagenoeg geheel op te schorten.

Alleen de gewijzigde voorrangsregel uit dat protocol blijft van kracht: uitgaande boten hebben voorrang op binnenkomende boten.

Update 18 februari 2022

Afgelopen dinsdag is er een persconferentie gehouden. Vanaf vandaag, vrijdag 18 februari, gelden er nieuwe regels.

Wij zijn verheugd dat er verregaande versoepelingen zijn afgekondigd! Het Hunze-protocol is daartoe gewijzigd (vindplaats).

In het kort komt het erop neer dat:

 • De reguliere openingstijden gelden.
 • In de sociëteit geen vaste zitplaats verplicht is, ook is het aantal leden dat tegelijk aanwezig kan zijn niet langer gemaximeerd.
 • Je geen 1,5 meter afstand meer hoeft te houden.
 • Een mondkapje niet meer verplicht is.
 • Vanaf 25 februari een Coronatoegangsbewijs niet langer nodig is.

Update 14 januari 2022

Vandaag, 14 januari, is er een persconferentie gehouden. Vanaf morgen, zaterdag 15 januari, gelden er nieuwe regels.

Wij zijn blij dat wij jullie kunnen laten weten dat er meer mogelijk wordt op onze vereniging! Het Hunze-protocol zal zo snel mogelijk worden gewijzigd en op de website worden geplaatst. (Inmiddels beschikbaar.)

Op dinsdag 25 januari besluit het kabinet of er meer mogelijk wordt gemaakt.

Het botenhuis is dagelijks geopend van 06:00 tot 00.00. De sociëteit is vooralsnog gesloten. Daarover zal nader bericht volgen.

Hieronder zetten we in alfabetische volgorde uiteen wat het verder betekent voor onze vereniging. Afgesloten wordt met een opsomming van de dingen die niet veranderen.

Bestuurskamer
Vanaf 15 januari is de bestuurskamer toegankelijk.

Bootgebruik: terug naar de normale regels
Vanaf 15 januari geldt voor het gebruik van de vrije vloot en de MPB-boten dat je weer mag roeien in de boten die horen bij de categorie waarvoor je de benodigde examengraad bezit of MPB is verleend.

Circuittraining
Met ingang van 15 januari zal de gymzaal aan de Multatulistraat weer worden gebruikt voor circuittrainingen.

Coronatoegangsbewijs
Iedereen van 18 jaar of ouder, die gebruik maakt van de binnenfaciliteiten (zoals kleedkamers, douches en toiletten), moet op verzoek van het bestuur een geldig coronatoegangsbewijs kunnen tonen.

Kleedkamers
Omkleden en douchen is toegestaan. Houd je aan de voorschriften die in (de nabijheid van) deze ruimten zijn aangebracht. Draag je mondkapje óók in de kleedkamer.

Wij adviseren jullie zoveel mogelijk thuis om te kleden en te douchen.

Krachttraining junioren
De trainingszaal is weer geopend. De krachttraining voor junioren zal weer in de trainingszaal worden gegeven.

Mondkapje
Een ieder van 13 jaar en ouder draagt in het gebouw een mondkapje waarmee mond, neus en kin bedekt zijn, tenzij je je in de botenloods bevindt of aan het sporten bent.

Outdoortraining senioren
Deelnemers aan de outdoortraining houden anderhalve meter afstand tot elkaar. De beperking over de groepsgrootte is vervallen. Nadere informatie volgt via René.

Trainingszaal
De trainingszaal is toegankelijk. Er mogen maximaal negen sporters gelijktijdig aanwezig zijn. Het is niet toegestaan om de afstand tussen ergometers en/ of spinningbikes kleiner te maken.

 

Wat verandert er niet?

Basisregels
De basisregels blijven het richtsnoer voor ieders gedrag op de vereniging.

Boete(s) van de overheid
De overheid kan (een) boete(s) opleggen bij overtredingen. De vereniging betaalt deze boete(s) niet. Als een dergelijke boete wordt opgelegd aan de vereniging, dan zal die in beginsel worden verhaald op de betrokkene(n).

Eigen verantwoordelijkheid
Je bent en blijft verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Kom niet naar de vereniging als overheidsrichtlijnen voorschrijven dat je thuis moet blijven. Kijk daarvoor op de website van de Rijksoverheid.

Toiletgroepen
In elke toiletgroep mogen maximaal twee personen gelijktijdig aanwezig zijn. Het middelste toilet is buiten gebruik gesteld.

Update 19 december 2021

Gisteren, 18 december, is per mail een bericht gezonden aan alle leden, hierna volgt de tekst van de e-mail:

Vandaag, 18 december, is er een persconferentie gehouden. Vanaf morgen, zondag 19 december om 05:00 uur, gelden er nieuwe regels. Deze regels gelden vooralsnog tot en met vrijdag 14 januari 2022. Het Hunze-protocol zal zo snel mogelijk worden gewijzigd en op de website worden geplaatst. [update 19 december: het protocol is inmiddels te downloaden]

Het botenhuis is dagelijks geopend van 06:00 tot 17.00. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van het bestuur buiten deze openingstijden in het botenhuis te zijn.

Hieronder zetten we in alfabetische volgorde uiteen wat het verder betekent voor onze vereniging. Afgesloten wordt met een opsomming van de dingen die niet veranderen.

Bestuurskamer
De bestuurskamer is gesloten.

Bootgebruik is beperkt
Bootgebruik is beperkt tot het gebruik van:
– alle éénpersoonsboten;
– alle C2x, 2x en 2-;
– C3’s, mits de middelste roeiplaats niet wordt gebruikt.

Gebruik van andere boten is niet toegestaan.

Ergometers en spinningbikes
Gebruik van ergometers en spinningbikes is toegestaan mits die buiten tussen het hoge en lage hek worden geplaatst, op minimaal 1,5 meter van elkaar.

Kleedkamers
Omkleden en douchen is niet toegestaan. Een ieder wordt gevraagd in sportkleding naar De Hunze te komen.

De kleedkamers zijn uitsluitend toegankelijk voor twee dingen:

1. Om je jas op te hangen of op te halen. Dat doen wij omdat het alternatief, plaatsen van kapstokken in de hal, leidt tot minder goede mogelijkheden om de basisregels na te leven. In de hal is het namelijk moeilijker om anderhalve meter afstand te houden.

2. Om spullen uit je kluisje op te halen, of daarin op te bergen.

Krachttraining junioren (donderdag)
De krachttraining voor junioren kan niet plaatsvinden in de trainingszaal. Als de weersomstandigheden dat toelaten zal dit buiten worden georganiseerd.

Mondkapje
Een ieder van 13 jaar en ouder draagt in het gebouw een mondkapje waarmee mond, neus en kin bedekt zijn tenzij je je in de botenloods bevindt. Het is nu dus ook verplicht een mondkapje te dragen in de kleedkamer.

Outdoortraining senioren
De outdoortraining voor senioren kan doorgaan op voorwaarde dat er niet met meerdere kleine groepjes wordt getraind. De Rijksoverheid ziet dat als een groot georganiseerd verband en dat is niet toegestaan. Nadere informatie volgt via René.

Sociëteit
De sociëteit is gesloten.

Trainingszaal
De trainingszaal is alleen toegankelijk om een ergometer of spinningbike daaruit op te halen en naar buiten te verplaatsen en vice versa.

Wat verandert er niet?

Basisregels
De basisregels blijven het richtsnoer voor ieders gedrag op de vereniging.

Boete(s) van de overheid
De overheid kan (een) boete(s) opleggen bij overtredingen. De vereniging betaalt deze boete(s) niet. Als een dergelijke boete wordt opgelegd aan de vereniging, dan zal die in beginsel worden verhaald op de betrokkene(n).

Circuittraining voor senioren
Met ingang van 28 november 2021 zal de gymzaal aan de Multatulistraat niet langer worden gebruikt voor circuittrainingen. De training zal in een andere vorm worden aangeboden, zodat die vanuit huis kan worden gevolgd. Nadere informatie volgt via Niels.

Eigen verantwoordelijkheid
Je bent en blijft verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Kom niet naar de vereniging als overheidsrichtlijnen voorschrijven dat je thuis moet blijven. Kijk daarvoor op de website van de Rijksoverheid.

Outdoortraining junioren
De outdoortraining voor junioren kan ongewijzigd doorgaan.

Toiletgroepen
In elke toiletgroep mogen maximaal twee personen gelijktijdig aanwezig zijn. Het middelste toilet is buiten gebruik gesteld.

Update 28 november 2021

Vandaag, 28 november, is per mail een bericht gezonden aan alle leden, hierna volgt de tekst van de e-mail:

De Rijksoverheid heeft nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen. Het doel daarvan is tweeledig:

1. terugdringen van het aantal coronabesmettingen;
2. (verdere) overbelasting van de zorg voorkomen.

Daarom gelden vanaf vandaag, zondag 28 november om 17:00 uur, nieuwe regels. Deze regels gelden vooralsnog tot en met zaterdag 18 december 2021. Het Hunze-protocol is daartoe gewijzigd (vindplaats).

Hieronder zetten we in alfabetische volgorde uiteen wat het betekent voor onze vereniging.

 

Circuittraining voor senioren
Met ingang van 28 november 2021 zal de gymzaal aan de Multatulistraat niet langer worden gebruikt voor circuittrainingen. De training zal in een andere vorm worden aangeboden, zodat die vanuit huis kan worden gevolgd. Nadere informatie volgt via Niels.

 

Kleedkamers
In elke kleedkamer mogen maximaal zes personen gelijktijdig aanwezig zijn.

 

Krachttraining junioren (donderdag)
De krachttraining voor junioren wordt vervroegd. Nadere informatie volgt via Niels, de trainer.

 

Mondkapje (18 jaar en ouder)
Een ieder van 18 jaar en ouder draagt in de volgende situaties een mondkapje, waarmee mond, neus en kin bedekt zijn:

– vóórdat je je hebt omgekleed in je sportkleding;
– nadat je je hebt omgekleed in je dagelijkse kleding;
– in de sociëteit, tenzij je zit.

 

Openingstijden
Het botenhuis is dagelijks geopend van 06:00 tot 17.00. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van het bestuur buiten deze openingstijden in het botenhuis te zijn.

 

Outdoortraining senioren
De outdoortraining voor senioren gaat in aangepaste vorm door. Nadere informatie volgt via René.

 

TGIF-ergometersessies
Met ingang van zondag 28 november 2021 komen de TGIF- ergometersessies te vervallen die vrijdags werden gehouden.

 

Toiletgroepen
In elke toiletgroep mogen maximaal twee personen gelijktijdig aanwezig zijn. Het middelste toilet is buiten gebruik gesteld.

 

Zaaltraining junioren (dinsdag)
De zaaltraining voor junioren gaat in aangepaste vorm door. Nadere informatie volgt van Niels, de trainer.

 

Wat verandert niet?
De basisregels blijven het richtsnoer voor de omgang met elkaar op de vereniging.

Update 18 november 2021

Gisteren, 17 november, is per mail een bericht gezonden aan alle leden, hierna volgt de tekst van de e-mail:

Op 13 november lieten wij weten dat wij jullie zo spoedig mogelijk zouden informeren nadat wij bekend zijn geworden met de definitieve plannen van Sint-Nicolaas.

Hij zal zaterdag op feestelijke wijze Groningen worden ingehaald. De Pakjesboot vaart om 12:45 bij de Herman Colleniusbrug de stad binnen en legt naar verwachting rond 13:30 aan bij De Hunze. Vanaf ons verenigingsgebouw vertrekt Sint op zijn paard Ozosnel voor een rijtoer door de stad. In verband daarmee geldt het volgende:

1. Voor alle leden is het raadzaam om op zaterdag 20 november, naast een coronatoegangsbewijs, óók een identiteitsbewijs mee te brengen, zodat zij daarmee kunnen aantonen dat:

 • Zij jonger zijn dan 18 jaar (en dus geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen).
 • Als zij wel een coronatoegangsbewijs moeten tonen: dat het bewijs behoort bij de persoon die het laat zien.

2. Op zaterdag 13 20 november geldt vanaf 13:00 tot en met 15:00 een vaarverbod.

3. Het verenigingsgebouw is gesloten voor publiek.

Update 15 november 2021

Het protocol is aangepast naar aanleiding van onderstaand bericht van 13 november (vindplaats).

Update 13 november 2021

Vandaag, 13 november, is per mail een bericht gezonden aan alle leden, hierna volgt de tekst van de e-mail:

Elke dag komen er nog besmettingen bij. Daarom gelden vanaf vandaag, zaterdag 13 november om 18:00 uur nieuwe regels. Deze regels gelden vooralsnog tot en met vrijdag 3 december 2021.

Hieronder zetten we thematisch uiteen wat het betekent voor onze vereniging. Aan het slot kun je vinden wat er niet verandert.

Sociëteit

 • De sociëteit is dagelijks geopend van 06:00-20:00. Verblijf is buiten deze tijden niet toegestaan.
 • Verblijf in de sociëteit is alleen toegestaan als gebruik wordt gemaakt van een zitplaats.

 

Activiteiten

20 november: voorgenomen intocht Sint-Nicolaas
Wij informeren jullie zo spoedig mogelijk nadat wij bekend zijn met de definitieve plannen van Sint-Nicolaas.

21 november: Stadje Rond
Er is geen publiek toegestaan. Dat betekent dat het gebouw alleen toegankelijk is voor deelnemers aan Stadje Rond en de betrokken vrijwilligers.

Uitstel van bepaalde (lustrum)activiteiten
Onderstaande activiteiten zijn uitgesteld tot een nader te bepalen datum:

 • de ouderavond voor juniorenroeiers (was 18 november)
 • de presentatie coaching en techniek (was 24 november)
 • de filmavond (was 26 november)
 • het running dinner (was 11 december)

 

Wat wijzigt niet?

 • Het gebouw is voor leden van 18 jaar en ouder alleen toegankelijk als zij in het bezit zijn van een coronatoegangsbewijs. Het bestuur controleert dat regelmatig.
 • Alle trainingen kunnen doorgaan. Dat geldt zowel voor roei- als landtrainingen.
 • De bestuurskamer is beschikbaar voor kleine bijeenkomsten/ vergaderingen tijdens de reguliere openingstijden van het gebouw (06:00-00:00).

Update 5 november 2021

Vandaag, 5 november, is per mail een bericht gezonden aan alle leden, hierna volgt de tekst van de e-mail:

Dit bericht is bestemd voor alle leden. Ditmaal met onderstaand bericht van Ron Diercks, onze voorzitter.

“Wederom hijgt COVID ons in de nek. En wéér noodzakelijk geachte maatregelen om de nieuwe golf in te dammen. De afgelopen anderhalf jaar heeft ons dat alles veel roeiplezier gekost. En – dat wil ik benadrukken – jullie hebben je als leden zeer solidair en verantwoord daarin opgesteld.

De eerste versie van de nieuwe maatregelen, die morgen, zaterdag 6 november, ingaan leek ons onmogelijk uit te voeren. De Tweede Kamer heeft enige redelijkheid afgedwongen bij de regering.

Voor allerlei veldsporten met competities en gastteams nog steeds een bijna onneembare horde, maar voor ons als vereniging voor de eigen leden beter uitvoerbaar. Het heeft echter wel consequenties.

Om te kunnen blijven roeien moet iedereen, die het clubhuis betreedt, een geldig CTB, dwz. Corona Toegangs Bewijs, of QR-code, hebben. Dat zullen we niet de hele dag kunnen controleren met een deurwacht, maar dat kan je gevraagd worden door of namens het bestuur. Dat houdt dus in dat je het gebouw, de sociëteit, het vlot en de botenloods niet mag betreden als je:

–                      corona hebt;

–                      in afwachting bent van een officiële testuitslag;

–                      je ziekteverschijnselen hebt;

–                      recent contact hebt gehad met een besmet persoon.

Ik respecteer ieders houding en mening over deze maatregelen, maar wat er ook over valt te zeggen, het is waar wij allen ons aan hebben te houden. Het is een keuze die is gemaakt om jezelf en anderen te beschermen, de zorg op de been te houden en ook om te voorkomen dat deze uitbraak weer zó groot wordt dat de hele maatschappij op slot (en wij het verenigingsgebouw opnieuw moeten sluiten).

Ik wens jullie wederom sterkte, wijsheid en een goede gezondheid toe.

Ron Diercks”

 Voor het overige wordt verwezen naar het gewijzigde protocol (vindplaats).

Update 24 september 2021

Vandaag, 24 september, is per mail een bericht gezonden aan alle leden, hierna volgt de tekst van de e-mail:

Dit bericht is bestemd voor alle leden.

Algemeen
Vanaf zaterdag 25 september verandert er aantal zaken op het botenhuis als gevolg van de nieuwe coronaregels. Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

1. Er geldt géén beperking meer voor het maximum aantal roeiers op het vlot

2. De kleedkamers zijn weer onbeperkt toegankelijk

3. De trainingszaal is weer ingericht voor volledige capaciteit; er geldt geen maximum aantal aanwezigen in de zaal

4. De toiletten zijn weer allemaal in gebruik.

Sociëteit/clubzaal

Voor de sociëteit/clubzaal geldt een bijzondere situatie vanwege de koppeling aan regels die gelden voor de horeca. Er zijn een paar uitgangspunten:

1. Gebruik van de clubzaal als de Soep niet is bemand

In dat geval is de zaal voor iedereen toegankelijk en er geldt geen maximum aantal aanwezigen. Alle stoelen en barkrukken staan in de zaal. Ook het terras is onbeperkt toegankelijk.

2. Gebruik van de clubzaal als de Soep is bemand
a. In dat geval geldt de regel dat de zaal en het terras alleen gebruikt mogen worden door leden die

 i. 12 jaar of jonger zijn óf
ii. 13 jaar of ouder zijn én beschikken over een coronatoegangsbewijs. Onder een dergelijk bewijs wordt verstaan:
– een vaccinatiebewijs of;
– een herstelbewijs of;

– een bewijs van een negatieve testuitslag, niet ouder dan 24 uur.

b. Anderen dan degenen onder a. genoemd mogen de zaal betreden voor het afhalen van consumpties, maar zij dienen de zaal daarna terstond te verlaten en consumpties elders in het gebouw te nuttigen. Het terras is voor hen niet toegankelijk.

c. Het bestuur draagt zorg voor markering van de plekken in de clubzaal en aan de bar waar afhaal mogelijk en toegestaan is.

3. Gebruik van de clubzaal bij verhuur en andere evenementen met extern publiek
In die gevallen dat de Sociëteit beschikbaar gesteld is voor verhuur aan derden, danwel bij de organisatie van een evenement waarbij externen aanwezig zijn, maakt het bestuur met organisatoren afspraken over de controle op de voor de sociëteitszaal geldende regels. Dit zal rondom het evenement duidelijk bekend gemaakt worden. Voor eigen leden kan dit betekenen dat via de organisatie of het bestuur controlemaatregelen op de gestelde eisen kan plaatsvinden.


Gedrag van leden, handhaving en toezicht

Het bestuur gaat er vanuit dat de leden zelf zorg dragen voor de uitvoering van deze nieuwe regels. Het bestuur behoudt zich het recht voor leden expliciet te controleren op de aanwezigheid van een bewijs van vaccinatie. Leden die zich niet houden aan deze regels zal worden gevraagd zich buiten de Sociëteit of het terras op te houden.

Wat verandert niet?
Wij blijven gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede sfeer op de vereniging en houden rekening met elkaar. Dat betekent dus:

1. Blijf thuis bij (verkoudheids)klachten

2. Was zoveel mogelijk je handen na toiletgebruik en/of voor en na de training

3. Geef elkaar in het gebouw en op het vlot de ruimte

4. Zet bij gebruik van de trainingszaal de ramen open (en sluit die na gebruik)

5. Vertrekkende ploegen van het vlot hebben voorrang boven aankomend ploegen

6. Blijf op het vlot zorgen voor snelle doorstroming

Voor het overige wordt verwezen naar het gewijzigde protocol (vindplaats).

Update 30 juni 2021

Vandaag, 30 juni, is per mail een bericht gezonden aan alle leden, hierna volgt de tekst van de e-mail:

Dit bericht is bestemd voor alle leden. Wij hopen dat het jou en je naasten in goede gezondheid bereikt.

Op vrijdag 18 juni is een persconferentie gehouden. Wij zijn verheugd dat wij jullie kunnen laten weten dat vanaf donderdag 1 juli er weer
amateurwedstrijden gehouden mogen worden, waar ook publiek welkom is. Beperkingen worden grotendeels opgeheven.

De basisregels rond COVID-19 blijven het richtsnoer voor het gedrag op de vereniging. Verwezen wordt naar het protocol voor het huidige beleid rond Corona (vindplaats). Wij vragen jullie aandacht in het bijzonder voor de volgende onderwerpen. Genoemde wijzigingen gaan in per donderdag 1 juli.

Blokkensysteem opgeschort
We hebben de bootinschrijvingen in BIM sinds zaterdag 5 juni geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie hebben we besloten om het blokkenschema op te schorten. Dat betekent dat iedereen vooralsnog:

 • op elk moment van de dag een boot kan inschrijven voor de duur van maximaal 2 uren;
 • boten korter kan inschrijven, bijvoorbeeld voor de duur van 1 uur;
 • geen pauze van 30 minuten tussen de bootinschrijvingen hoeft te hanteren.

Dat betekent dat reserveringen van boten weer op elkaar mogen aansluiten. Boten mogen ook weer worden overgenomen aan het vlot. Er geldt geen maximum meer voor het aantal boten dat gelijktijdig gebruikt mag worden.

Aangepaste voorrangsregel blijft gehandhaafd
Vertrekkende boten hebben voorrang op aankomende boten. Dit om ervoor te zorgen dat de doorstroming op het vlot zo goed mogelijk blijft. Er is nu eenmaal meer ruimte op het water dan op het vlot.

Uiteraard is het niet de bedoeling dat je het vlot langer bezet houdt dan nodig. Een voorbeeld daarvan is dat je wordt geacht te stellen op het water als anderen het vlot willen gebruiken.

Hygiëne
Roeiers maken voor de training hun handen schoon met water en zeep. Na de training maken roeiers de handles van de riemen schoon met water en zeep.

Vaccinatie: geen wijzigingen
Vooralsnog wordt geen onderscheid gemaakt tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Het overheidsbeleid biedt momenteel geen grondslag voor een andere benadering.

Sociëteit

Voor de sociëteit geldt het volgende:

 • Desinfecteer je handen, daartoe is bij de ingang desinfectans beschikbaar.
 • Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Een vaste zitplek is verplicht. Dit mag ook een zitplek aan de bar zijn.
 • De sociëteit is geopend volgens de reguliere openingstijden.

Update 4 juni 2021

NB: In de mail is een link opgenomen naar de poster “Poster: Basisregels voor iedereen: Wassen, Afstand, Testen”. Door een wijziging op www.rijksoverheid.nl werkt die link inmiddels niet meer. In de onderstaande tekst is dat aangepast.

Gisteren, 3 juni, is per mail een bericht gezonden aan alle leden, hierna volgt de tekst van de e-mail:

Dit bericht is bestemd voor alle leden. Het gaat over de situatie zoals die geldt vanaf zaterdag 5 juni a.s. Wij hopen dat het jou en je naasten in goede gezondheid bereikt.

Op vrijdag 28 mei is een persconferentie gehouden. Wij zijn verheugd dat per zaterdag 5 juni iedereen weer mag roeien in alle boottypes. Sociëteit, kleedkamers en douches kunnen eveneens weer worden gebruikt! Naar dit moment hebben wij allen lang uitgekeken!

Er gelden nog wel beperkingen. Wij benadrukken dat de basisregels rond COVID-19 het richtsnoer is en blijft voor het gedrag op de vereniging. Verwezen wordt naar het protocol voor het huidige beleid rond Corona (vindplaats). Wij vragen jullie aandacht in het bijzonder voor de volgende onderwerpen.

Blokken: geen wijzigingen
Het roeien in de tijdsblokken A en B blijft gehandhaafd. Voor een optimale spreiding van de beschikbare vlotcapaciteit mogen op zaterdag en zondag éénpersoonsboten uit de Skiff 1 t/m 3 vloot alleen in de A-blokken ingeschreven worden.

Meerpersoonsboten van C-materiaal en wherry’s mogen alleen in de B-blokken ingeschreven worden. Hiervoor worden in BIM maatregelen getroffen.

Vaccinatie: geen wijzigingen
Vooralsnog wordt geen onderscheid gemaakt tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Het overheidsbeleid biedt momenteel geen grondslag voor een andere benadering.

De wijzigingen in het kort:

 • Sporten mag in groepen van maximaal 50 personen.
 • Gebruik van alle boten is toegestaan, als je beschikt over een toereikende roeigraad en binnen de beperkingen van het blokkensysteem.
 • Leden tot en met 17 jaar mogen wedstrijden varen tegen leden van andere verenigingen.
 • Leden vanaf 18 jaar mogen alleen wedstrijden varen tegen andere leden van De Hunze.
 • Er mag geen publiek bij.
 • Kleedkamers en douches zijn open. Houd je aan de voorschriften die in (de nabijheid van) deze ruimten zijn aangebracht.
 • De sociëteit is geopend. In de sociëteitszaal mogen maximaal 27 personen gelijktijdig aanwezig zijn. Op het balkon mogen eveneens maximaal 27 personen gelijktijdig aanwezig zijn. Betaling is uitsluitend mogelijk per PIN of met de druppel. Houd je aan de voorschriften die in (de nabijheid van) de sociëteit zijn aangebracht.
 • Geen afstand hoeft te worden gehouden tijdens het sporten.

Update 17 mei 2021

Vanaf woensdag 19 mei is voor het voor sportclubs toegestaan de terrassen weer te gebruiken.

Het bestuur heeft besloten alvorens activiteiten op het Hunze-terras te ontplooien te wachten tot ook de sociëteit weer open mag. Tegen het nuttigen van meegebrachte consumpties op ons terras hebben wij echter geen enkel bezwaar, mits de volgende regels in acht genomen worden:

 • Het terras mag tot 20:00 uur ’s avonds gebruikt worden.
 • Maximaal twee personen aan 1 tafel.
 • Blijf zo veel mogelijk op je plek zitten.
 • Gebruik de buitentrap, loop niet door de (gesloten!) sociëteit.
 • Laat geen rommel op het terras achter.
 • Maak armleggers van de stoelen schoon.
 • Ruim stoelen en tafels na gebruik op.

Neem daarnaast uiteraard de basisregels in acht: Was je handen, houd 1,5 meter afstand en blijf bij klachten thuis! Namens het bestuur wensen we jullie fijne genoeglijke uren op het mooiste terras van de stad!

Update 30 april 2021

Vandaag is per mail een bericht gezonden aan alle leden, hierna volgt de tekst van de e-mail:

Dit bericht is bestemd voor alle leden.

Wij hopen dat dit bericht jou en je naasten in goede gezondheid bereikt.

Dinsdag 20 april is een persconferentie gehouden. Daarna heeft het bestuur contact gelegd met de Veiligheidsregio Groningen om de mogelijkheden te bespreken.

Gisteren, 29 april, hebben wij daarover vergaderd. Wij zijn verheugd dat verdere verruiming mogelijk is! Het gaat in het bijzonder om het roeien voor leden van 27 jaar en ouder en de toewijzing van blokken.

Wij benadrukken dat de basisregels rond COVID-19 het richtsnoer is en blijft voor het gedrag op de vereniging.

Alle wijzigingen gaan in op zaterdag 1 mei a.s.

Verwezen wordt naar het protocol voor het huidige beleid rond Corona (download het protocol). We vragen jullie aandacht in het bijzonder voor de volgende onderwerpen.

Blokken
Vanaf zaterdag 1 mei vervalt het toewijzingsschema. Alle leden kunnen weer vanaf 3 dagen te voren boten inschrijven. Het roeien in de tijdsblokken A en B blijft gehandhaafd. Voor een optimale spreiding van de beschikbare vlotcapaciteit mogen op zaterdag en zondag éénpersoonsboten uit de Skiff 1 t/m 3 vloot alleen in de A-blokken ingeschreven worden. C materiaal mag alleen in de B-blokken ingeschreven worden. Hiervoor worden in BIM maatregelen getroffen.

Roeien
Voor (junior)leden tot en met 26 jaar zijn er geen veranderingen. Voor senioren vanaf 27 jaar is — na overleg met de Veiligheidsregio — de stand van zaken per 1 mei 2021 als volgt:

Toegestaan wordt het gebruik van:

– éénpersoonsmateriaal (skiffs, C1 en/of Lite Boats)
– meerpersoonsboten zonder stuurplaats

o dubbeltwee, tweezonder, C2x (ongestuurd)
o C3x (ongestuurd)
o vierzonder (ongestuurd) en dubbelvier (ongestuurd)

– C4’en (gestuurd) met dien verstande dat de slagplaats niet bezet mag zijn. De groepsgrootte is maximaal vier personen.

Niet toegestaan is het gebruik van:
– Achten
– Gestuurde dubbelvieren
– Gestuurde C2’en
– Wherries

Voor ‘gemengde’ ploegen van personen tot en met 26 jaar en personen vanaf 27 geldt dat de slagpositie alleen kan worden gebruikt als zowel de slag als de stuur de leeftijd van 27 jaar nog niet hebben bereikt.

Vaccinatie
Vooralsnog wordt geen onderscheid gemaakt tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Het overheidsbeleid biedt momenteel geen grondslag voor een andere benadering.

Algemene Vergadering (langs de elektronische weg)
Het bestuur is voornemens een Algemene Vergadering langs de elektronische weg te organiseren op woensdag 26 mei. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de bijbehorende stukken. Een oproeping volgt zo spoedig mogelijk.

Verkiezing Club van het jaar
Nederland telt ruim 50.000 verenigingen en stichtingen, welke samen het grootste sociale netwerk van ons land vormen. Sociale ontmoetingsplaatsen waar mensen samen sporten, muziek maken, acteren, dansen of kunst maken. En waar talent opgeleid wordt. Samen bereik je meer dan alleen en dáárom is verenigen zo belangrijk. Dit jaar staat de veerkracht van de clubs centraal.

Onze club heeft de afgelopen maanden veel gedaan om onze roeiers ruimte te bieden om zoveel mogelijk met elkaar te sporten en te trainen. Vorig jaar hebben we extra cursussen ingelast. Daarvoor was heel veel belangstelling. Ook van jonge sporters uit andere delen van het land! We hebben binnen de Corona-regels zoveel mogelijk extra trainingsfaciliteiten gemaakt om er voor te zorgen dat alle roeiers (vrijwel) dagelijks op de vereniging konden zijn. Ook het jeugdbestuur van onze club heeft de afgelopen maanden de jeugd- en juniorleden gemotiveerd om het clubgebouw en alle boten een extra opknapbeurt te geven.

Belangrijk is ook dat onze ‘wedstrijdselectie’ op het recente NK Roeien (17-18 april) bijzonder goed presteerde. We veroverden 2x goud en 1x zilver. Lucas werd Nederlands Kampioen bij de J18 en Marg bij de M18 in de skiff. Tijn haalde zilver bij de J18. De Hunze was hiermee de meest succesvolle juniorenverenging van Nederland. Voor ons is ook dit succes te danken aan onze filosofie. We bieden ruimte aan sporters waar mogelijk en laten ons niet kisten door de (corona) omstandigheden. We geven sporters veel vrijheid om met plezier te sporten. En daarmee leggen we tevens een mooie basis voor toptalent. En dat mag volgens ons best gezien worden. Daarom vinden wij dat wij in aanmerking komen voor de titel ‘Club van het Jaar’.

Een promotiefilmpje kun je hier bekijken: https://tinyurl.com/3c2y3nh8

Om op De Hunze te stemmen kun je de volgende link gebruiken:
https://www.clubvanhetjaar.nl/-sportclub-groningen-6

Update 17 december 2020

Vandaag is per mail een bericht gezonden aan alle leden van achttien jaar en ouder, omdat er nieuws was over meerpersoonsboten en het toewijzingsschema per 20 december.

Hierna volgt de tekst van de e-mail:

Dit bericht is bestemd voor alle leden van 18 jaar en ouder.

Eergisteren, 15 december, hebben wij meegedeeld dat wij jullie zo spoedig mogelijk nader zullen informeren. Dat doen wij hierbij. Het gaat om de gevolgen van de lockdown voor het gebruik van meerpersoonsboten.

De Veiligheidsregio Groningen heeft de eerder verleende toestemming ingetrokken.

Daarom vervalt het toewijzingsschema dat bij bericht no. 19 was gevoegd op 19 december om 23.59. Per zondag 20 december geldt het toewijzingsschema dat is gevoegd bij dit bericht (zie de e-mail voor de bijlage).

Naar de kern genomen gaat het om het toewijzingsschema voor Skiffs en C1’s dat op 27 oktober is verzonden, met onderstaande wijzigingen:

– Er zijn nog aanpassingen verwerkt.
– De kolom met toewijzingen van ergometers is verwijderd.

Toewijzingen die in het bijgevoegde schema zijn opgenomen kunnen vanaf vandaag, 17 december, worden verzilverd.

Daarnaast geldt het onderstaande per direct en tot nader bericht:

1. Het gebruik van 2- en 2x is uitsluitend toegestaan op voorwaarde dat beide leden op hetzelfde adres wonen.

2. Het is toegestaan om te roeien in 1x, C1x en Liteboat.

3. Gebruik van boottypen die niet onder 1. of 2. zijn genoemd is niet toegestaan.

Voor het overige wordt verwezen naar bericht no. 19, verzonden op 10 december jl.

Update 15 december 2020

Vandaag is per mail een bericht gezonden aan alle leden van achttien jaar en ouder, n.a.v. de toespraak van de minister-president van gisteren, 14 december.

NB: e-mailadressen die eindigen op gmail.com retourneerden de volgende foutmelding: “Remote SMTP Server Returned: 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist.”

Hierna volgt de tekst van de e-mail:

Dit bericht is bestemd voor alle leden van 18 jaar en ouder.

Gisteren, 14 december, heeft de minister-president het land toegesproken vanuit het Torentje. Er is een lockdown afgekondigd, met als doel de contacten tot een minimum te beperken.

Dat heeft gevolgen voor De Hunze. Hierbij informeren wij jou daarover. Het navolgende geldt met ingang van vandaag, 00:00 tot en met 19 januari 2021, 23:59, tenzij anders is vermeld. De opsomming is alfabetisch.

Boerenkoolmaaltijd
Geen wijzigingen; de boerenkoolmaaltijd zal worden bezorgd op vrijdag 18 december.

Indoortraining
Alle binnensportlocaties moeten worden gesloten. De indoortrainingen in de zaal aan de Multatulistraat en in onze eigen trainingszaal zijn afgelast.

Outdoortraining
De outdoortraining kan doorgaan, op voorwaarde dat te allen tijde maximaal twee personen samen hardlopen. Het inachtnemen van deze voorwaarde is aan de deelnemers.

Roeien
Het is toegestaan om te roeien in 1x, C1x en Liteboat.

Op 4 december jl. hebben wij jullie laten weten dat de Veiligheidsregio Groningen (VRG) onder voorwaarden toestemming heeft verleend om te roeien in meerpersoonsboten. Tot nader bericht is gebruik van meerpersoonsboten niet toegestaan, tenzij iedereen in de boot op hetzelfde adres woont.

Wij zullen onze contactpersoon bij de VRG vragen wat de lockdown betekent voor de eerder verleende toestemming. Wij zullen jullie zo spoedig mogelijk nader informeren.

Trainingszaal/ Ergometerruimte
Alle binnensportlocaties moeten worden gesloten. Dat geldt ook voor onze trainingszaal/ ergometerruimte.

Voor het overige wordt verwezen naar bericht no. 19.

Update 11 december 2020

Gisteren, 10 december, is per mail een update van het toewijzingsschema voor de periode zaterdag 12 december tot nader bericht rondgezonden. Hierna volgt de tekst van het begeleidend mailbericht.

Voor de leden die recent een cursus hebben afgerond zijn er (ook) boten toegewezen aan Wout Brouwer, de instructiecommissaris.

Handhaving door de overheid
Zorg er voor dat je als coach/ roei(st)er de gegevens bij je hebt van onze contactpersoon bij de Veiligheidsregio Groningen:

Fokko Aarts, Klantregisseur gemeente Groningen
Telefoonnrs. [zie de e-mail van 10 december]

Als je gecontroleerd wordt of wordt aangesproken door handhavers dan is het praktisch als je bovenstaande gegevens kunt verstrekken.

De overheid kan boete(s) opleggen. De vereniging betaalt deze boete(s) niet. Als een dergelijke boete wordt opgelegd aan de vereniging, dan zal die in beginsel worden verhaald op de betrokkene(n).

Bloktijden
Het is van belang dat er niet te veel mensen in het gebouw en/ of op het vlot aanwezig zijn. Het is belangrijk dat je je houdt aan zowel de begintijd als de eindtijd van het blok waarin je roeit. Daarom:

 • mag je maximaal vijftien minuten voor aanvang van je blok op de Hunze aanwezig zijn.
 • wordt je geacht binnen een kwartier na aanvang van je blok te zijn vertrokken van het vlot.

Hierna volgt een alfabetische opsomming van onderwerpen.

Bewegwijzering
Wij hebben markeringen en aanwijzingen in het gebouw aangebracht om jullie te helpen om de nodige afstand tot elkaar te bewaren. Geef mensen de ruimte en houd je aan de aanwijzingen. Vermijd drukte.

Boten inschrijven
De volgende boottypen mogen worden ingeschreven: 1x, C1x, Liteboat, 2-, 2x, C2x, C3x, 4-, 4+ en C4+. Voor de 4+ en de C4+ geldt dat de slagplek onbezet blijft. Het maximale aantal roeiers in een (C)4+ is dus drie.

Inschrijven van toewijzigen is mogelijk op de derde dag voor je training. De hoofdregel is dat toewijzingen drie dagen van tevoren gebruikt mogen worden om een boot in te schrijven. MPB is niet bedoeld om je toewijzing eerder om te zetten in een reservering.

De toewijzingen vervallen twee dagen van tevoren. Je hebt dus 24 uur om je toewijzing te verzilveren:

het toegewezen blok valt op een:het toegewezen blok kun je omzetten in een reservering op de derde dag vóór je training:
maandagvrijdag
dinsdagzaterdag
woensdagzondag
donderdagmaandag
vrijdagdinsdag
zaterdagwoensdag
zondagdonderdag

Als starttijd van je reservering geef je de starttijd van een blok op. De eindtijd van je reservering valt samen met de eindtijd van het blok. Zie BIM voor de bloktijden.

Ook daarbij geldt dat ieder lid er zelf voor verantwoordelijk is dat zijn/ haar inschrijving past binnen de maximumcapaciteit van het betreffende blok (dertig roeiplekken).

Eigen verantwoordelijkheid
Je bent en blijft verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Kom niet naar de vereniging als overheidsrichtlijnen voorschrijven dat je thuis moet blijven. Kijk daarvoor op de website van de Rijksoverheid.

Hygiëne
Vóór loods 1 is een extra tuinslang met zeep. Was je handen vóór en na het roeien. Was de handles na het roeien met water en zeep. Gebruik van alcohol is niet toegestaan. Daarmee beschadig je het materiaal.

Kleedkamers en douches
Kleedkamers en douches blijven gesloten.

Kluisjes
De kleedkamers zijn niet toegankelijk. De kluisjes die daarin staan kun je daarom niet gebruiken. Je kunt wel de kluisjes in loods 1 gebruiken. Daarvoor heb je een eigen hangslot nodig.

Sociëteit
De sociëteit blijft tot nader bericht gesloten.

Vlotcoördinator
Mogelijk wordt een vlotcoördinator aangewezen. De aanwijzingen van hem/ haar moeten worden opgevolgd.

Update 27 oktober 2020

Per mail is een update van het toewijzingsschema voor de periode zaterdag 31 oktober tot nader bericht rondgezonden. (Op dit moment is het niet mogelijk concreter over de einddatum te zijn, wij houden jullie op de hoogte.) Hierna volgt de tekst van het begeleidend mailbericht.

Aanleiding voor deze update
Er zijn twee redenen voor deze update:

1. Wij zien aanleiding voor enkele aanpassingen en verduidelijking.

2. In de reacties en verzoeken van meerdere leden hebben wij aanleiding gezien om enkele wijzigingen door te voeren om de indeling verder te optimaliseren. Er bleek namelijk ruimte te zijn om sommige niet-toegewezen voorkeurstijden alsnog toe te wijzen, zonder dat dit ten koste ging van andere toewijzingen.

Nadere toelichting over de toewijzingen
Wij willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om het principe van toewijzingen verder te verduidelijken. Zoals reeds eerder vermeld, mogen toewijzingen drie dagen van tevoren gebruikt worden om in het betreffende blok een boot in te schrijven. De toewijzingen vervallen vanaf twee dagen van tevoren. Concreet betekent dit het volgende:

het toegewezen blok valt op een:het toegewezen blok kun je omzetten
in een reservering op de derde dag
vóór je training:
maandagdonderdag
dinsdagvrijdag
woensdagzaterdag
donderdagzondag
vrijdagmaandag
zaterdagdinsdag
zondagwoensdag

Voorbeeld: als je een toewijzing hebt voor zaterdag blok 2a, dan is het toegestaan om op woensdag een boot in te schrijven voor dat blok.

Vanaf twee dagen van tevoren mag iedereen een boot inschrijven, dus ook als je geen toewijzing hebt, mits aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

1. Er is een boot beschikbaar.

2. De maximumcapaciteit van het blok (30 roeiplekken) wordt niet overschreden. Daarvoor moet je kijken naar álle boten. Leden tot en met 17 jaar en leden afkomstig uit één huishouden mogen immers momenteel in meerpersoonsboten roeien.

Samenvattend: met een toewijzing mag je vanaf drie dagen van tevoren een boot inschrijven en zonder een toewijzing mag je vanaf twee dagen van tevoren een boot inschrijven.

Gym en botenloods: nieuwe inrichting
Daarnaast brengen we graag de nieuwe inrichting van de gym (trainingsruimte) en de botenloods onder de aandacht.

In de gym zijn per heden acht ergometers en één krachttraining in te schrijven. De acht ergometers en één krachttraining zijn zo ingedeeld, dat er met inachtneming van de 1,5 meter regel getraind kan worden. Het is niet toegestaan om deze indeling te wijzigen.

Beneden in de botenloods is er extra capaciteit gecreëerd, doordat daar vijf ergometers en twee spinning bikes aan het einde van de gangpaden zijn opgesteld. Daar is ook met tape op de vloer aangegeven op welke plekken deze apparaten dienen te blijven staan.

In BIM zijn de vijf ergometers en twee spinning bikes onderaan de lijst te herkennen door de toevoeging “Loods-” in de omschrijving (zie deze afbeelding).

De toewijzingen van ergometers zijn van toepassing voor in de gym. De ergometers en spinning bikes in de botenloods mogen wel drie dagen van tevoren worden ingeschreven.

Weekendgebruik van boten
Eerder hebben wij laten weten dat er, omwille van de beschikbaarheid van de skiffs, in het weekend alleen in de A-blokken kan worden geskiffd.

Het behoeft geen betoog dat de druk op de vloot in het weekend het grootst is. Daarin zien wij aanleiding om het uitgangspunt, vermeld in de vorige alinea, als volgt te herformuleren.

Omwille van de beschikbaarheid van de skiffs kan in het weekend alleen in de A-blokken worden geskiffd in de vrije vloot boten (Skiff-1, Skiff-2 en Skiff-3). Uitgezonderd hierop zijn de junioren, indien op de betreffende dag blijkt dat de beoogde boten uit de vrije vloot anders ongebruikt blijven. De skiffs uit de Skiff-4 vloot mogen ook in het weekend zowel in A- als B-blokken ingeschreven worden.

Wat blijft hetzelfde?
• Blok 5A is per 24 oktober vervallen als gevolg van de wintertijd;

• Op doordeweekse dagen kan worden geskiffd in A- én B-blokken.

Het is senioren (18 jaar en ouder) toegestaan om een skiff in te schrijven, met inachtneming van het onderstaande:

1. Als starttijd van je reservering geef je de starttijd van een blok op. De eindtijd van je reservering valt samen met de eindtijd van het blok. Zie BIM voor de bloktijden.

2. In BIM kan een boot drie dagen van tevoren worden ingeschreven als je een toewijzing hebt en twee dagen van tevoren zonder toewijzing. Behalve op skiffs moet je daarbij ook letten op de categorie tweeën en vieren. Kies daarbij voor de weergave “alle boten” in BIM (zie afbeelding).

3. Toewijzingen zijn geldig drie dagen vóór het betreffende blok. Twee dagen van tevoren vervalt de toewijzing en kan ieder lid inschrijven. Ook daarbij geldt dat ieder lid er zelf voor verantwoordelijk is dat zijn/ haar inschrijving past binnen de maximumcapaciteit van het betreffende blok (dertig roeiplekken).

4. MPB is niet bedoeld om je toewijzing eerder om te zetten in een reservering.

5. Mogelijk wordt een vlotcoördinator aangewezen. De aanwijzingen van hem/ haar moeten worden opgevolgd.

Update 21 oktober 2020

Het schema voor de periode zaterdag 24 oktober tot nader bericht is per e-mail toegezonden. (Op dit moment is het niet mogelijk concreter over de einddatum te zijn, wij houden jullie op de hoogte.)

Wij zijn verheugd over het grote aantal aanmeldingen die wij hebben ontvangen. Meer dan 120 mensen willen graag skiffen. Dat is het dubbele van de aanvragen in mei. Helaas kunnen wij daardoor niet iedereen volledig tegemoet komen en hebben we behoorlijk moeten strepen in de aanvragen. Dat heeft niet alleeen te maken met de COVID-19-maatregelen, maar ook met de vlootcapaciteit.

Wij hebben de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Wij hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met de samenstelling van de ploegen.
 • Blok 5A vervalt per 24 oktober als gevolg van de wintertijd.

Dat heeft geleid tot de volgende keuzes:

 • Er zijn maximaal twee boottrainingen toegewezen, waarvan maximaal één in het weekend.
 • Omwille van de beschikbaarheid van de skiffs kan in het weekend alleen in de A-blokken worden geskiffd.
 • Op weekdagen kan worden geskiffd in A- én B-blokken.

Het is senioren (18 jaar en ouder) toegestaan om een skiff in te schrijven, met inachtneming van het onderstaande:

 1. Als starttijd van je reservering geef je de starttijd van een blok op. De eindtijd van je reservering valt samen met de eindtijd van het blok. Zie BIM voor de bloktijden.
 2. In BIM kan een boot drie dagen van tevoren worden ingeschreven als je een toewijzing hebt. Behalve op skiffs moet je daarbij ook letten op de categorie tweeën en vieren. Kies daarbij voor de weergave “alle boten” in BIM (zie afbeelding).
 3. Toewijzingen zijn geldig tot twee dagen vóór de starttijd van het betreffende blok. Daarna vervalt de toewijzing en kan ieder lid inschrijven. Ook daarbij geldt dat ieder lid er zelf voor verantwoordelijk is dat zijn/ haar inschrijving past binnen de maximumcapaciteit van het betreffende blok (dertig roeiplekken).
 4. Er staan ergometers in de gym en beneden in de botenloods. De toewijzingen zijn van toepassing op de ergometers in de gym. De ergometers beneden kunnen drie dagen tevoren worden ingeschreven.
 5. MPB is niet bedoeld om je toewijzing eerder om te zetten in een reservering.
 6. Mogelijk wordt een vlotcoördinator aangewezen. De aanwijzingen van hem/ haar moeten worden opgevolgd.

Update 14 oktober 2020

Gisteren, 13 oktober, heeft de Nederlandse overheid nieuwe maatregelen afgekondigd, omdat is gebleken dat de eerder aangekondigde maatregelen niet het gehoopte effect hebben gehad. Deze nieuwe maatregelen hebben ook betrekking op de roeisport en dus op ons verenigingsleven. De nieuwe landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur.

Voor de Hunze betekent dit de volgende extra maatregelen:

 • Roeiwedstrijden en evenementen zijn niet toegestaan.
 • Roeiers tot en met 17 jaar mogen roeien in alle boottypen.
 • Roeiers vanaf 18 jaar mogen alleen roeien in ongestuurde éénpersoonsboten.
  Uitzondering: meerpersoonsboten mogen worden gebruikt door maximaal vier leden van één (1) huishouden.
 • Kleedkamers zijn voor iedereen gesloten. Kleedkamerbanken zullen in de hal worden geplaatst.
 • Toiletten en veiligheidsvoorzieningen zijn toegankelijk.
 • De trainingszaal is toegankelijk, op voorwaarde dat aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand in acht nemen tot de dichtstbijzijnde persoon. Het maximum aantal personen is vooralsnog negen.
 • Klik hier voor een afbeelding met de COVID-19-regels op De Hunze.

In- en outdoortraining (18 jaar en ouder)
Eerder is meegedeeld dat circuit- en outdoortraining onderscheidenlijk zullen starten op 22 en 27 oktober. Wij kunnen ons voorstellen dat je wilt weten of de training(en) door kunnen gaan. Momenteel brengen wij de consequenties van het bovenstaande in beeld.

Zodra wij meer weten zullen wij jullie informeren.

Belangstellingsregistratie (18 jaar en ouder)
Als bestuur willen wij graag in beeld brengen hoeveel leden van 18 jaar en ouder willen roeien in de (C)1x. Daarnaast willen wij graag weten hoeveel belangstelling er bestaat voor de ergometers.

Aan de hand van de resultaten zullen wij zo spoedig mogelijk bezien of het nodig is om blokken toe te wijzen aan leden. Daartoe is per e-mail een link naar een Google-formulier rondgezonden.

Invullen van het formulier kan tot zondag 18 oktober, 22:00.

Als wij blokken toewijzen, dan zijn die toewijzingen in beginsel van kracht van zaterdag 24 oktober tot nader bericht.

Update 28 september 2020

Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen

Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht.

Gevolgen voor De Hunze:

 • De Sociëteitszaal is gesloten vanaf dinsdag 29 september 18.00. De sluiting duurt in ieder geval tot 19 oktober.
 • De lezing van Doeko Bosscher die was gepland voor 2 oktober gaat helaas niet door.
 • Vooralsnog kan de Waterwolfmarathon op 4 oktober a.s. doorgaan (zie verder de Waterwolf-pagina).
 • Vooralsnog kan de Een-twee-viertjes-wedstrijd op 11 oktober a.s. doorgaan.
 • Zie hieronder voor de COVID-19 regels:

Update 26 september 2020

De tijden van zonopkomst en –ondergang nopen tot een aanpassing van de bloktijden. Je kunt ze ook in BIM vinden. De bloktijden zijn als volgt:

COVID-19 BLOKSCHEMA K.G.R. DE HUNZE
1.Volg de aanwijzingen volgens protocol op
2.Maximaal 30 personen per blok
3.Houd je strikt aan de tijdsblokken.
A.B.
1.07:0008:3008:0010:00
2.09:0011:0010:3012:30
3.11:3013:3013:0015:00
4.14:0016:0015:3017:30
5.16:3018:3018:0019:30
6.vervallenvervallen

Update 25 september 2020

Vandaag, 25 september, heeft het kabinet in samenwerking met onder meer de veiligheidsregio Groningen, extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het bestuur heeft vergaderd over de situatie op De Hunze. Uitkomst daarvan is dat leden worden verzocht:

 • Zich te houden aan bloktijden.
 • Niet naar onze vereniging te komen met verkoudheidsklachten.
 • Niet naar onze vereniging te komen als zij in afwachting zijn van de uitslag van een corona-test.
 • 1,5 Meter afstand te houden, tenzij in de boot.
 • Het vlot alleen te gebruiken voor het in- en uitbrengen van de boten. (Met andere woorden: het verblijf op het vlot niet langer te laten duren dan nodig voor vertrek en aankomst.)
 • Vóór de training handen te wassen in het gebouw of op het vlot.
 • Ná de training boot en riemen schoon te maken.
 • In de clubzaal consumpties zittend te gebruiken.

Update 4 september 2020

M.i.v. 7 september worden start- en eindtijd van blok 6A gewijzigd in 18.30-20.30 (was: 19.00-21.00)

Nu de dagen korter worden is er aanleiding om de start- en eindtijd van blok 6A te wijzigen in 18.30-20.30 (was: 19.00-21.00). Daarmee wordt een tweeledig effect beoogd: ten eerste een betere outing voor de roeiers, ten tweede een minder hoog schaderisico. Deze wijziging wordt van kracht op 7 september.

update 29 juni 2020, 13.40

Enige weken geleden konden wij de skiffs al vrijgeven, maar op 1 juli gaat de vlag uit!

Dan:

 • mogen de meerpersoonsboten voor senioren (leden van 19 jaar en ouder) weer het water op;
 • gaat de sociëteit open en
 • kan de sportzaal weer worden gebruikt.

Bijzonder heugelijk nieuws dus! Graag heten wij jullie opnieuw van harte welkom in ons gebouw! Leden die tot nu toe nog niet konden roeien gaan gelukkig nu weer ervaren hoe heerlijk het is om op het water te zijn. Ook zij zullen even moeten wennen aan de aanpassingen.

Uit onze ervaring met de skiffs weten wij dat het voor iedereen even wennen is aan een aantal maatregelen die wij hebben moeten nemen. Een deel van onze leden is hier inmiddels aan gewend en het loopt goed en veilig op onze vereniging. Vooralsnog zal voor de periode ná dinsdag 30 juni geen nieuw schema worden opgesteld waarin blokken worden toegewezen aan individuele roeiers.

Het KNRB-protocol vind je hier. Als bestuur hebben wij het Hunze-protocol aangepast aan de nieuwe situatie. Wij willen je vragen om het door te lezen en om je goed te houden aan de regels die wij hebben opgesteld. Dat betekent onder meer:

 • Ziek of verkouden? Blijf thuis!
 • Als een vlotcoördinator aanwezig is, dan moeten zijn/ haar aanwijzingen worden opgevolgd.
 • Houd 1,5 meter afstand tot elkaar, alleen bij het tillen van boten en tijdens het varen mag hier van afgeweken worden.
 • Een boot inschrijven in de beschikbare blokken moet met inachtneming van het maximum per blok. Ieder lid is er zelf voor verantwoordelijk dat zijn/ haar inschrijving past binnen de maximumcapaciteit van het betreffende blok (de capaciteit is verhoogd van zestien naar dertig leden). Behalve op skiffs, moet je daarbij ook letten op alle andere boottypen. Kies daarom voor de weergave “alle boten” in BIM (zie afbeelding).
 • Niet te vroeg in het gebouw aanwezig zijn (maximaal 15 minuten tevoren).
 • De looprichtingen en instructies over hygiëne opvolgen.
 • Blijf zo kort mogelijk op het vlot, dat betekent dat je voordat je naar het verenigingsgebouw komt de opstelling hebt bepaald, eenmaal op het vlot snel de boot in het water legt en direct wegvaart. Er moeten per blok namelijk 30 roeiers binnen een half uur varen.
 • Uitgaand verkeer heeft voorrang op terugkomend verkeer. Dat is dus anders dan jullie geleerd hebben. Het is praktischer onder deze omstandigheden. Zo hebben wij zo weinig mogelijk kruisend verkeer op het vlot.
 • Bij terugkomst op het vlot de boot en riemen schoonmaken en snel weer binnen leggen. Boten niet overnemen aan het vlot omdat ze dan niet schoon zijn.
 • De bar in de sociëteitszaal is weer geopend. De capaciteit is echter wel beperkt. Kijk goed of er nog stoelen zijn en houd ook hier afstand tot anderen.

update 16 juni 2020, 20.25

Met ingang van woensdag 17 juni is het voorwaardelijk toegestaan om gebruik te maken van de douches en de wc’s. Meer informatie daarover vind je in de aanvulling op het protocol van 1 juni (hier te downloaden).

update 6 juni 2020, 13.15

De maximumcapaciteit per blok wordt per direct verhoogd van twaalf naar zestien roeiplekken. Het is daarom extra van belang om niet langer dan noodzakelijk op het vlot te zijn. Bij het inschrijven van een boot in BIM moet je, behalve op skiffs, ook letten op de categorie tweeën en vieren. Kies daartoe voor de weergave “alle boten” in BIM:

update 31 mei 2020, 13.45

Per 1 juni is het protocol aangepast (hier te downloaden).

Roeien in meerpersoonsboten door leden van hetzelfde huishouden (“familieboten”)
Vanaf woensdag 3 juni mogen leden uit hetzelfde huishouden, die thuis de norm van 1,5 meter niet in acht nemen hoeven te nemen, ook samen roeien in meerpersoonsboten. Voorwaarde is uiteraard dat ze geen ziekteverschijnselen vertonen.

Junioren (13 tot en met 18 jaar)
Junioren kunnen vanaf 3 juni buiten sporten zonder 1,5 meter afstand. Die versoepeling gold al voor kinderen tot en met 12 jaar. Sportwedstrijden blijven verboden.

Senioren (19 jaar en ouder)
Het is senioren toegestaan om een skiff in te schrijven, op voorwaarde dat zij de e-mail die op 29 mei is verzonden in acht nemen (“Bericht van het bestuur over COVID-19 (no. 10): indeling bekend voor 3 juni tot en met 30 juni”).

update 19 mei 2020, 19.40

Het is senioren (19 jaar en ouder) toegestaan om een skiff in te schrijven, op voorwaarde dat zij de e-mail die op 18 mei is verzonden in acht nemen (“Bericht van het bestuur over COVID-19 (no. 8): indeling bekend voor 20 mei tot en met 2 juni”).

update 13 mei 2020, 9.40

De gemeente heeft ingestemd met het protocol (hier te downloaden). Het is senioren (19 jaar en ouder) toegestaan om een skiff in te schrijven, op voorwaarde dat zij de e-mail die eerder vandaag is verzonden in acht nemen (“Bericht van het bestuur over COVID-19 (no. 6): indeling bekend voor 13 tot en met 19 mei”).

update 29 april 2020, 22.15

De gemeente heeft ingestemd met het protocol (hier te downloaden). Blije gezichten bij onze jeugdleden en junioren die vandaag weer het water op mochten!

update 27 april 2020, 17.45

Het kabinet heeft op 21 april besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei. Jeugdleden (tot en met 12 jaar) en junioren (13 tot en met 18 jaar) mogen binnenkort onder voorwaarden weer roeien: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd

Zie voor meer informatie de rondzendmail van 25 april.

update 31 maart 2020, 19.00

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april

update 15 maart 2020, 18:15

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Als gevolg daarvan is K.G.R. De Hunze in ieder geval gesloten tot en met maandag 6 april:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/aanvullende-maatregelen-onderwijs-horeca-sport

De jaarvergadering die was gepland voor 25 maart gaat niet door.
De marathonclinic,  zowel theorie op 25 maart bij GYAS,  als praktijk op 28 maart bij de Hunze gaat niet door.