Maatregelen wegens COVID-19

Maatregelen wegens COVID-19

Op deze pagina vind je een overzicht van updates vanuit het bestuur.

Update 4 september 2020

M.i.v. 7 september worden start- en eindtijd van blok 6A gewijzigd in 18.30-20.30 (was: 19.00-21.00)

Nu de dagen korter worden is er aanleiding om de start- en eindtijd van blok 6A te wijzigen in 18.30-20.30 (was: 19.00-21.00). Daarmee wordt een tweeledig effect beoogd: ten eerste een betere outing voor de roeiers, ten tweede een minder hoog schaderisico. Deze wijziging wordt van kracht op 7 september.

update 29 juni 2020, 13.40

Enige weken geleden konden wij de skiffs al vrijgeven, maar op 1 juli gaat de vlag uit!

Dan:

 • mogen de meerpersoonsboten voor senioren (leden van 19 jaar en ouder) weer het water op;
 • gaat de sociëteit open en
 • kan de sportzaal weer worden gebruikt.

Bijzonder heugelijk nieuws dus! Graag heten wij jullie opnieuw van harte welkom in ons gebouw! Leden die tot nu toe nog niet konden roeien gaan gelukkig nu weer ervaren hoe heerlijk het is om op het water te zijn. Ook zij zullen even moeten wennen aan de aanpassingen.

Uit onze ervaring met de skiffs weten wij dat het voor iedereen even wennen is aan een aantal maatregelen die wij hebben moeten nemen. Een deel van onze leden is hier inmiddels aan gewend en het loopt goed en veilig op onze vereniging. Vooralsnog zal voor de periode ná dinsdag 30 juni geen nieuw schema worden opgesteld waarin blokken worden toegewezen aan individuele roeiers.

Het KNRB-protocol vind je hier. Als bestuur hebben wij het Hunze-protocol aangepast aan de nieuwe situatie. Wij willen je vragen om het door te lezen en om je goed te houden aan de regels die wij hebben opgesteld. Dat betekent onder meer:

 • Ziek of verkouden? Blijf thuis!
 • Als een vlotcoördinator aanwezig is, dan moeten zijn/ haar aanwijzingen worden opgevolgd.
 • Houd 1,5 meter afstand tot elkaar, alleen bij het tillen van boten en tijdens het varen mag hier van afgeweken worden.
 • Een boot inschrijven in de beschikbare blokken moet met inachtneming van het maximum per blok. Ieder lid is er zelf voor verantwoordelijk dat zijn/ haar inschrijving past binnen de maximumcapaciteit van het betreffende blok (de capaciteit is verhoogd van zestien naar dertig leden). Behalve op skiffs, moet je daarbij ook letten op alle andere boottypen. Kies daarom voor de weergave “alle boten” in BIM (zie afbeelding).
 • Niet te vroeg in het gebouw aanwezig zijn (maximaal 15 minuten tevoren).
 • De looprichtingen en instructies over hygiëne opvolgen.
 • Blijf zo kort mogelijk op het vlot, dat betekent dat je voordat je naar het verenigingsgebouw komt de opstelling hebt bepaald, eenmaal op het vlot snel de boot in het water legt en direct wegvaart. Er moeten per blok namelijk 30 roeiers binnen een half uur varen.
 • Uitgaand verkeer heeft voorrang op terugkomend verkeer. Dat is dus anders dan jullie geleerd hebben. Het is praktischer onder deze omstandigheden. Zo hebben wij zo weinig mogelijk kruisend verkeer op het vlot.
 • Bij terugkomst op het vlot de boot en riemen schoonmaken en snel weer binnen leggen. Boten niet overnemen aan het vlot omdat ze dan niet schoon zijn.
 • De bar in de sociëteitszaal is weer geopend. De capaciteit is echter wel beperkt. Kijk goed of er nog stoelen zijn en houd ook hier afstand tot anderen.

update 16 juni 2020, 20.25

Met ingang van woensdag 17 juni is het voorwaardelijk toegestaan om gebruik te maken van de douches en de wc’s. Meer informatie daarover vind je in de aanvulling op het protocol van 1 juni (hier te downloaden).

update 6 juni 2020, 13.15

De maximumcapaciteit per blok wordt per direct verhoogd van twaalf naar zestien roeiplekken. Het is daarom extra van belang om niet langer dan noodzakelijk op het vlot te zijn. Bij het inschrijven van een boot in BIM moet je, behalve op skiffs, ook letten op de categorie tweeën en vieren. Kies daartoe voor de weergave “alle boten” in BIM:

update 31 mei 2020, 13.45

Per 1 juni is het protocol aangepast (hier te downloaden).

Roeien in meerpersoonsboten door leden van hetzelfde huishouden (“familieboten”)
Vanaf woensdag 3 juni mogen leden uit hetzelfde huishouden, die thuis de norm van 1,5 meter niet in acht nemen hoeven te nemen, ook samen roeien in meerpersoonsboten. Voorwaarde is uiteraard dat ze geen ziekteverschijnselen vertonen.

Junioren (13 tot en met 18 jaar)
Junioren kunnen vanaf 3 juni buiten sporten zonder 1,5 meter afstand. Die versoepeling gold al voor kinderen tot en met 12 jaar. Sportwedstrijden blijven verboden.

Senioren (19 jaar en ouder)
Het is senioren toegestaan om een skiff in te schrijven, op voorwaarde dat zij de e-mail die op 29 mei is verzonden in acht nemen (“Bericht van het bestuur over COVID-19 (no. 10): indeling bekend voor 3 juni tot en met 30 juni”).

update 19 mei 2020, 19.40

Het is senioren (19 jaar en ouder) toegestaan om een skiff in te schrijven, op voorwaarde dat zij de e-mail die op 18 mei is verzonden in acht nemen (“Bericht van het bestuur over COVID-19 (no. 8): indeling bekend voor 20 mei tot en met 2 juni”).

update 13 mei 2020, 9.40

De gemeente heeft ingestemd met het protocol (hier te downloaden). Het is senioren (19 jaar en ouder) toegestaan om een skiff in te schrijven, op voorwaarde dat zij de e-mail die eerder vandaag is verzonden in acht nemen (“Bericht van het bestuur over COVID-19 (no. 6): indeling bekend voor 13 tot en met 19 mei”).

update 29 april 2020, 22.15

De gemeente heeft ingestemd met het protocol (hier te downloaden). Blije gezichten bij onze jeugdleden en junioren die vandaag weer het water op mochten!

update 27 april 2020, 17.45

Het kabinet heeft op 21 april besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei. Jeugdleden (tot en met 12 jaar) en junioren (13 tot en met 18 jaar) mogen binnenkort onder voorwaarden weer roeien: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd

Zie voor meer informatie de rondzendmail van 25 april.

update 31 maart 2020, 19.00

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april

update 15 maart 2020, 18:15

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Als gevolg daarvan is K.G.R. De Hunze in ieder geval gesloten tot en met maandag 6 april:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/aanvullende-maatregelen-onderwijs-horeca-sport

De jaarvergadering die was gepland voor 25 maart gaat niet door.
De marathonclinic,  zowel theorie op 25 maart bij GYAS,  als praktijk op 28 maart bij de Hunze gaat niet door.