Maatregelen wegens COVID-19

Maatregelen wegens COVID-19

Op deze pagina vind je een overzicht van updates vanuit het bestuur.

Update 27 oktober 2020

Per mail is een update van het toewijzingsschema voor de periode zaterdag 31 oktober tot nader bericht rondgezonden. (Op dit moment is het niet mogelijk concreter over de einddatum te zijn, wij houden jullie op de hoogte.) Hierna volgt de tekst van het begeleidend mailbericht.

 

Aanleiding voor deze update
Er zijn twee redenen voor deze update:

1. Wij zien aanleiding voor enkele aanpassingen en verduidelijking.

2. In de reacties en verzoeken van meerdere leden hebben wij aanleiding gezien om enkele wijzigingen door te voeren om de indeling verder te optimaliseren. Er bleek namelijk ruimte te zijn om sommige niet-toegewezen voorkeurstijden alsnog toe te wijzen, zonder dat dit ten koste ging van andere toewijzingen.

 

Nadere toelichting over de toewijzingen
Wij willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om het principe van toewijzingen verder te verduidelijken. Zoals reeds eerder vermeld, mogen toewijzingen drie dagen van tevoren gebruikt worden om in het betreffende blok een boot in te schrijven. De toewijzingen vervallen vanaf twee dagen van tevoren. Concreet betekent dit het volgende:

het toegewezen blok valt op een:het toegewezen blok kun je omzetten
in een reservering op de derde dag
vóór je training:
maandagdonderdag
dinsdagvrijdag
woensdagzaterdag
donderdagzondag
vrijdagmaandag
zaterdagdinsdag
zondagwoensdag

Voorbeeld: als je een toewijzing hebt voor zaterdag blok 2a, dan is het toegestaan om op woensdag een boot in te schrijven voor dat blok.

Vanaf twee dagen van tevoren mag iedereen een boot inschrijven, dus ook als je geen toewijzing hebt, mits aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

1. Er is een boot beschikbaar.

2. De maximumcapaciteit van het blok (30 roeiplekken) wordt niet overschreden. Daarvoor moet je kijken naar álle boten. Leden tot en met 17 jaar en leden afkomstig uit één huishouden mogen immers momenteel in meerpersoonsboten roeien.

Samenvattend: met een toewijzing mag je vanaf drie dagen van tevoren een boot inschrijven en zonder een toewijzing mag je vanaf twee dagen van tevoren een boot inschrijven.

 

Gym en botenloods: nieuwe inrichting
Daarnaast brengen we graag de nieuwe inrichting van de gym (trainingsruimte) en de botenloods onder de aandacht.

In de gym zijn per heden acht ergometers en één krachttraining in te schrijven. De acht ergometers en één krachttraining zijn zo ingedeeld, dat er met inachtneming van de 1,5 meter regel getraind kan worden. Het is niet toegestaan om deze indeling te wijzigen.

Beneden in de botenloods is er extra capaciteit gecreëerd, doordat daar vijf ergometers en twee spinning bikes aan het einde van de gangpaden zijn opgesteld. Daar is ook met tape op de vloer aangegeven op welke plekken deze apparaten dienen te blijven staan.

In BIM zijn de vijf ergometers en twee spinning bikes onderaan de lijst te herkennen door de toevoeging “Loods-” in de omschrijving (zie deze afbeelding).

De toewijzingen van ergometers zijn van toepassing voor in de gym. De ergometers en spinning bikes in de botenloods mogen wel drie dagen van tevoren worden ingeschreven.

 

Weekendgebruik van boten
Eerder hebben wij laten weten dat er, omwille van de beschikbaarheid van de skiffs, in het weekend alleen in de A-blokken kan worden geskiffd.

Het behoeft geen betoog dat de druk op de vloot in het weekend het grootst is. Daarin zien wij aanleiding om het uitgangspunt, vermeld in de vorige alinea, als volgt te herformuleren.

Omwille van de beschikbaarheid van de skiffs kan in het weekend alleen in de A-blokken worden geskiffd in de vrije vloot boten (Skiff-1, Skiff-2 en Skiff-3). Uitgezonderd hierop zijn de junioren, indien op de betreffende dag blijkt dat de beoogde boten uit de vrije vloot anders ongebruikt blijven. De skiffs uit de Skiff-4 vloot mogen ook in het weekend zowel in A- als B-blokken ingeschreven worden.

 

Wat blijft hetzelfde?
• Blok 5A is per 24 oktober vervallen als gevolg van de wintertijd;

• Op doordeweekse dagen kan worden geskiffd in A- én B-blokken.

Het is senioren (18 jaar en ouder) toegestaan om een skiff in te schrijven, met inachtneming van het onderstaande:

1. Als starttijd van je reservering geef je de starttijd van een blok op. De eindtijd van je reservering valt samen met de eindtijd van het blok. Zie BIM voor de bloktijden.

2. In BIM kan een boot drie dagen van tevoren worden ingeschreven als je een toewijzing hebt en twee dagen van tevoren zonder toewijzing. Behalve op skiffs moet je daarbij ook letten op de categorie tweeën en vieren. Kies daarbij voor de weergave “alle boten” in BIM (zie afbeelding).

3. Toewijzingen zijn geldig drie dagen vóór het betreffende blok. Twee dagen van tevoren vervalt de toewijzing en kan ieder lid inschrijven. Ook daarbij geldt dat ieder lid er zelf voor verantwoordelijk is dat zijn/ haar inschrijving past binnen de maximumcapaciteit van het betreffende blok (dertig roeiplekken).

4. MPB is niet bedoeld om je toewijzing eerder om te zetten in een reservering.

5. Mogelijk wordt een vlotcoördinator aangewezen. De aanwijzingen van hem/ haar moeten worden opgevolgd.

Update 21 oktober 2020

Het schema voor de periode zaterdag 24 oktober tot nader bericht is per e-mail toegezonden. (Op dit moment is het niet mogelijk concreter over de einddatum te zijn, wij houden jullie op de hoogte.)

Wij zijn verheugd over het grote aantal aanmeldingen die wij hebben ontvangen. Meer dan 120 mensen willen graag skiffen. Dat is het dubbele van de aanvragen in mei. Helaas kunnen wij daardoor niet iedereen volledig tegemoet komen en hebben we behoorlijk moeten strepen in de aanvragen. Dat heeft niet alleeen te maken met de COVID-19-maatregelen, maar ook met de vlootcapaciteit.

Wij hebben de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Wij hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met de samenstelling van de ploegen.
 • Blok 5A vervalt per 24 oktober als gevolg van de wintertijd.

Dat heeft geleid tot de volgende keuzes:

 • Er zijn maximaal twee boottrainingen toegewezen, waarvan maximaal één in het weekend.
 • Omwille van de beschikbaarheid van de skiffs kan in het weekend alleen in de A-blokken worden geskiffd.
 • Op weekdagen kan worden geskiffd in A- én B-blokken.

Het is senioren (18 jaar en ouder) toegestaan om een skiff in te schrijven, met inachtneming van het onderstaande:

 1. Als starttijd van je reservering geef je de starttijd van een blok op. De eindtijd van je reservering valt samen met de eindtijd van het blok. Zie BIM voor de bloktijden.
 2. In BIM kan een boot drie dagen van tevoren worden ingeschreven als je een toewijzing hebt. Behalve op skiffs moet je daarbij ook letten op de categorie tweeën en vieren. Kies daarbij voor de weergave “alle boten” in BIM (zie afbeelding).
 3. Toewijzingen zijn geldig tot twee dagen vóór de starttijd van het betreffende blok. Daarna vervalt de toewijzing en kan ieder lid inschrijven. Ook daarbij geldt dat ieder lid er zelf voor verantwoordelijk is dat zijn/ haar inschrijving past binnen de maximumcapaciteit van het betreffende blok (dertig roeiplekken).
 4. Er staan ergometers in de gym en beneden in de botenloods. De toewijzingen zijn van toepassing op de ergometers in de gym. De ergometers beneden kunnen drie dagen tevoren worden ingeschreven.
 5. MPB is niet bedoeld om je toewijzing eerder om te zetten in een reservering.
 6. Mogelijk wordt een vlotcoördinator aangewezen. De aanwijzingen van hem/ haar moeten worden opgevolgd.

Update 14 oktober 2020

Gisteren, 13 oktober, heeft de Nederlandse overheid nieuwe maatregelen afgekondigd, omdat is gebleken dat de eerder aangekondigde maatregelen niet het gehoopte effect hebben gehad. Deze nieuwe maatregelen hebben ook betrekking op de roeisport en dus op ons verenigingsleven. De nieuwe landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur.

Voor de Hunze betekent dit de volgende extra maatregelen:

 • Roeiwedstrijden en evenementen zijn niet toegestaan.
 • Roeiers tot en met 17 jaar mogen roeien in alle boottypen.
 • Roeiers vanaf 18 jaar mogen alleen roeien in ongestuurde éénpersoonsboten.
  Uitzondering: meerpersoonsboten mogen worden gebruikt door maximaal vier leden van één (1) huishouden.
 • Kleedkamers zijn voor iedereen gesloten. Kleedkamerbanken zullen in de hal worden geplaatst.
 • Toiletten en veiligheidsvoorzieningen zijn toegankelijk.
 • De trainingszaal is toegankelijk, op voorwaarde dat aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand in acht nemen tot de dichtstbijzijnde persoon. Het maximum aantal personen is vooralsnog negen.
 • Klik hier voor een afbeelding met de COVID-19-regels op De Hunze.

In- en outdoortraining (18 jaar en ouder)
Eerder is meegedeeld dat circuit- en outdoortraining onderscheidenlijk zullen starten op 22 en 27 oktober. Wij kunnen ons voorstellen dat je wilt weten of de training(en) door kunnen gaan. Momenteel brengen wij de consequenties van het bovenstaande in beeld.

Zodra wij meer weten zullen wij jullie informeren.

Belangstellingsregistratie (18 jaar en ouder)
Als bestuur willen wij graag in beeld brengen hoeveel leden van 18 jaar en ouder willen roeien in de (C)1x. Daarnaast willen wij graag weten hoeveel belangstelling er bestaat voor de ergometers.

Aan de hand van de resultaten zullen wij zo spoedig mogelijk bezien of het nodig is om blokken toe te wijzen aan leden. Daartoe is per e-mail een link naar een Google-formulier rondgezonden.

Invullen van het formulier kan tot zondag 18 oktober, 22:00.

Als wij blokken toewijzen, dan zijn die toewijzingen in beginsel van kracht van zaterdag 24 oktober tot nader bericht.

Update 28 september 2020

Aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het virus terug te dringen

Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie weken van kracht.

Gevolgen voor De Hunze:

 • De Sociëteitszaal is gesloten vanaf dinsdag 29 september 18.00. De sluiting duurt in ieder geval tot 19 oktober.
 • De lezing van Doeko Bosscher die was gepland voor 2 oktober gaat helaas niet door.
 • Vooralsnog kan de Waterwolfmarathon op 4 oktober a.s. doorgaan (zie verder de Waterwolf-pagina).
 • Vooralsnog kan de Een-twee-viertjes-wedstrijd op 11 oktober a.s. doorgaan.
 • Zie hieronder voor de COVID-19 regels:

Update 26 september 2020

De tijden van zonopkomst en –ondergang nopen tot een aanpassing van de bloktijden. Je kunt ze ook in BIM vinden. De bloktijden zijn als volgt:

COVID-19 BLOKSCHEMA K.G.R. DE HUNZE
1.Volg de aanwijzingen volgens protocol op
2.Maximaal 30 personen per blok
3.Houd je strikt aan de tijdsblokken.
A.B.
1.07:0008:3008:0010:00
2.09:0011:0010:3012:30
3.11:3013:3013:0015:00
4.14:0016:0015:3017:30
5.16:3018:3018:0019:30
6.vervallenvervallen

Update 25 september 2020

Vandaag, 25 september, heeft het kabinet in samenwerking met onder meer de veiligheidsregio Groningen, extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het bestuur heeft vergaderd over de situatie op De Hunze. Uitkomst daarvan is dat leden worden verzocht:

 • Zich te houden aan bloktijden.
 • Niet naar onze vereniging te komen met verkoudheidsklachten.
 • Niet naar onze vereniging te komen als zij in afwachting zijn van de uitslag van een corona-test.
 • 1,5 Meter afstand te houden, tenzij in de boot.
 • Het vlot alleen te gebruiken voor het in- en uitbrengen van de boten. (Met andere woorden: het verblijf op het vlot niet langer te laten duren dan nodig voor vertrek en aankomst.)
 • Vóór de training handen te wassen in het gebouw of op het vlot.
 • Ná de training boot en riemen schoon te maken.
 • In de clubzaal consumpties zittend te gebruiken.

Update 4 september 2020

M.i.v. 7 september worden start- en eindtijd van blok 6A gewijzigd in 18.30-20.30 (was: 19.00-21.00)

Nu de dagen korter worden is er aanleiding om de start- en eindtijd van blok 6A te wijzigen in 18.30-20.30 (was: 19.00-21.00). Daarmee wordt een tweeledig effect beoogd: ten eerste een betere outing voor de roeiers, ten tweede een minder hoog schaderisico. Deze wijziging wordt van kracht op 7 september.

update 29 juni 2020, 13.40

Enige weken geleden konden wij de skiffs al vrijgeven, maar op 1 juli gaat de vlag uit!

Dan:

 • mogen de meerpersoonsboten voor senioren (leden van 19 jaar en ouder) weer het water op;
 • gaat de sociëteit open en
 • kan de sportzaal weer worden gebruikt.

Bijzonder heugelijk nieuws dus! Graag heten wij jullie opnieuw van harte welkom in ons gebouw! Leden die tot nu toe nog niet konden roeien gaan gelukkig nu weer ervaren hoe heerlijk het is om op het water te zijn. Ook zij zullen even moeten wennen aan de aanpassingen.

Uit onze ervaring met de skiffs weten wij dat het voor iedereen even wennen is aan een aantal maatregelen die wij hebben moeten nemen. Een deel van onze leden is hier inmiddels aan gewend en het loopt goed en veilig op onze vereniging. Vooralsnog zal voor de periode ná dinsdag 30 juni geen nieuw schema worden opgesteld waarin blokken worden toegewezen aan individuele roeiers.

Het KNRB-protocol vind je hier. Als bestuur hebben wij het Hunze-protocol aangepast aan de nieuwe situatie. Wij willen je vragen om het door te lezen en om je goed te houden aan de regels die wij hebben opgesteld. Dat betekent onder meer:

 • Ziek of verkouden? Blijf thuis!
 • Als een vlotcoördinator aanwezig is, dan moeten zijn/ haar aanwijzingen worden opgevolgd.
 • Houd 1,5 meter afstand tot elkaar, alleen bij het tillen van boten en tijdens het varen mag hier van afgeweken worden.
 • Een boot inschrijven in de beschikbare blokken moet met inachtneming van het maximum per blok. Ieder lid is er zelf voor verantwoordelijk dat zijn/ haar inschrijving past binnen de maximumcapaciteit van het betreffende blok (de capaciteit is verhoogd van zestien naar dertig leden). Behalve op skiffs, moet je daarbij ook letten op alle andere boottypen. Kies daarom voor de weergave “alle boten” in BIM (zie afbeelding).
 • Niet te vroeg in het gebouw aanwezig zijn (maximaal 15 minuten tevoren).
 • De looprichtingen en instructies over hygiëne opvolgen.
 • Blijf zo kort mogelijk op het vlot, dat betekent dat je voordat je naar het verenigingsgebouw komt de opstelling hebt bepaald, eenmaal op het vlot snel de boot in het water legt en direct wegvaart. Er moeten per blok namelijk 30 roeiers binnen een half uur varen.
 • Uitgaand verkeer heeft voorrang op terugkomend verkeer. Dat is dus anders dan jullie geleerd hebben. Het is praktischer onder deze omstandigheden. Zo hebben wij zo weinig mogelijk kruisend verkeer op het vlot.
 • Bij terugkomst op het vlot de boot en riemen schoonmaken en snel weer binnen leggen. Boten niet overnemen aan het vlot omdat ze dan niet schoon zijn.
 • De bar in de sociëteitszaal is weer geopend. De capaciteit is echter wel beperkt. Kijk goed of er nog stoelen zijn en houd ook hier afstand tot anderen.

update 16 juni 2020, 20.25

Met ingang van woensdag 17 juni is het voorwaardelijk toegestaan om gebruik te maken van de douches en de wc’s. Meer informatie daarover vind je in de aanvulling op het protocol van 1 juni (hier te downloaden).

update 6 juni 2020, 13.15

De maximumcapaciteit per blok wordt per direct verhoogd van twaalf naar zestien roeiplekken. Het is daarom extra van belang om niet langer dan noodzakelijk op het vlot te zijn. Bij het inschrijven van een boot in BIM moet je, behalve op skiffs, ook letten op de categorie tweeën en vieren. Kies daartoe voor de weergave “alle boten” in BIM:

update 31 mei 2020, 13.45

Per 1 juni is het protocol aangepast (hier te downloaden).

Roeien in meerpersoonsboten door leden van hetzelfde huishouden (“familieboten”)
Vanaf woensdag 3 juni mogen leden uit hetzelfde huishouden, die thuis de norm van 1,5 meter niet in acht nemen hoeven te nemen, ook samen roeien in meerpersoonsboten. Voorwaarde is uiteraard dat ze geen ziekteverschijnselen vertonen.

Junioren (13 tot en met 18 jaar)
Junioren kunnen vanaf 3 juni buiten sporten zonder 1,5 meter afstand. Die versoepeling gold al voor kinderen tot en met 12 jaar. Sportwedstrijden blijven verboden.

Senioren (19 jaar en ouder)
Het is senioren toegestaan om een skiff in te schrijven, op voorwaarde dat zij de e-mail die op 29 mei is verzonden in acht nemen (“Bericht van het bestuur over COVID-19 (no. 10): indeling bekend voor 3 juni tot en met 30 juni”).

update 19 mei 2020, 19.40

Het is senioren (19 jaar en ouder) toegestaan om een skiff in te schrijven, op voorwaarde dat zij de e-mail die op 18 mei is verzonden in acht nemen (“Bericht van het bestuur over COVID-19 (no. 8): indeling bekend voor 20 mei tot en met 2 juni”).

update 13 mei 2020, 9.40

De gemeente heeft ingestemd met het protocol (hier te downloaden). Het is senioren (19 jaar en ouder) toegestaan om een skiff in te schrijven, op voorwaarde dat zij de e-mail die eerder vandaag is verzonden in acht nemen (“Bericht van het bestuur over COVID-19 (no. 6): indeling bekend voor 13 tot en met 19 mei”).

update 29 april 2020, 22.15

De gemeente heeft ingestemd met het protocol (hier te downloaden). Blije gezichten bij onze jeugdleden en junioren die vandaag weer het water op mochten!

update 27 april 2020, 17.45

Het kabinet heeft op 21 april besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei. Jeugdleden (tot en met 12 jaar) en junioren (13 tot en met 18 jaar) mogen binnenkort onder voorwaarden weer roeien: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd

Zie voor meer informatie de rondzendmail van 25 april.

update 31 maart 2020, 19.00

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april

update 15 maart 2020, 18:15

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Als gevolg daarvan is K.G.R. De Hunze in ieder geval gesloten tot en met maandag 6 april:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/aanvullende-maatregelen-onderwijs-horeca-sport

De jaarvergadering die was gepland voor 25 maart gaat niet door.
De marathonclinic,  zowel theorie op 25 maart bij GYAS,  als praktijk op 28 maart bij de Hunze gaat niet door.