Het nieuwe jaar begint goed

Gezellige nieuwjaarsreceptie

De eerste dag van het jaar is traditioneel de dag van de nieuwjaarsreceptie van De Hunze. Ook dit jaar was dat weer een gezellig gebeuren met heel, heel erg veel lekkere hapjes en oliebollen van het onvolprezen SOEPlid Ruud.
Uiteraard was daar het korte toespraakje van de voorzitter die namens het bestuur iedereen een gelukkig en gezond 2018 wenste.

Ook leuk was de uitreiking van het Skiff/Giek 3 diploma door Marten Immelman aan Felix Mebius en Jelle Bakker. Zonder dat ze daarvoor examen gedaan hebben. Maar omdat ze in 2017 op hoog wedstrijdniveau zulke blikkerende prestaties leverden als Hunzeroeiers, is het niveau 3 examen mosterd na de maaltijd geworden voor de twee kanjers. ” Ga zo door mannen, dit belooft wat en we zijn nu al trots op jullie”, was de verkorte toespraak van de voorzitter van de Examencommissie.
Het bleef nog lang gezellig die avond.