Onderzoeksproject op De Hunze

Onderzoeksproject verenigingsgebeuren De Hunze

Met ingang van 15 december is De Hunze als vereniging enkele weken onderwerp van een studieproject. Drie studenten van het Instituut voor Sportstudies gaan de vereniging analyseren en komen aan het eind met een plan van aanpak voor eventuele knelpunten die zij signaleren. Het is voor hen een verplicht lesonderdeel. Voor De Hunze is het vrijblijvend en wellicht nuttig.
Het gaat om de volgende studenten: Dennis Devilee, Pieter Bijl en Loek Sieberichs.
Zij zullen vaak bij Hunze-activiteiten aanwezig zijn en veel gesprekken proberen aan te knopen met leden. Het verzoek is om daar zoveel mogelijk aan mee te werken en behulpzaam bij te zijn.