Opnieuw subsidie toegekend!

Het bestuur heeft de subsidieregeling voor sportaccommodaties en sportmaterialen gebruikt om 20% subsidie aan te vragen voor de in de periode van 2019 tot en met 2021 conform het botenplan aan te schaffen boten en ander sportmateriaal. Deze aanvraag is goedgekeurd en levert een subsidiebedrag van €28.178 op. Dit bedrag zal als voorschot in de komende maanden tot en met december 2021 worden ontvangen. Uiteraard vindt er achteraf een verantwoording plaats op basis van de daadwerkelijk gekochte materialen.

Dit is al de tweede succesvolle subsidie aanvraag die in 2019 is gedaan. Er is ook nog een derde aanvraag gedaan, die is nog in behandeling.