Oproeping voor de AV langs elektronische weg op 26 mei 2021, 20:00

Oproeping voor de AV langs elektronische weg op 26 mei 2021, 20:00

Vandaag is per e-mail bekend gemaakt dat het bestuur heeft besloten de Algemene ledenvergadering bijeen te roepen op 26 mei a.s., om 20:00.

Er is hierboven geen plaats vermeld. De reden daarvoor is dat deze AV langs elektronische weg zal plaatsvinden vanwege de situatie rond COVID-19.

Bij de oproeping was de agenda gevoegd. In de agenda zijn downloadlinks opgenomen naar negen bijlagen.