[uitgesteld] Oproeping voor de digitale ALV op 21 april 2021, 19:00

[uitgesteld] Oproeping voor de digitale ALV op 21 april 2021, 19:00

Vandaag is per e-mail bekend gemaakt dat het bestuur heeft besloten de Algemene ledenvergadering bijeen te roepen op 21 april a.s., om 19:00.

Er is hierboven geen plaats vermeld. De reden daarvoor is dat deze ALV digitaal zal plaatsvinden vanwege de situatie rond COVID-19.

Bij de oproeping was de agenda gevoegd. Bij die agenda horen negen bijlagen. Die zullen zo spoedig mogelijk worden nagezonden. De reden daarvoor is dat deze bijlagen nog zullen worden besproken tijdens de bestuursvergadering van dinsdag 13 april.