Roeiersmarkt 24 september

Roeiersmarkt 24 september

Als aftrap van het nieuwe roeiseizoen, vindt dit jaar weer een roeiersmarkt plaats en wel op vrijdag 24 september 2021 vanaf 19:30 (aansluitend op TGIF). Zoals gebruikelijk zal de Competitie Commissaris de wedstrijdkalender toelichten, waarna iedereen kennis kan maken met potentiële nieuwe ploeggenoten en coaches. Om dit proces een vlotte start te geven, ontvangt de Competitie Commissie graag voor zondag 19 september je aanmelding met antwoord op de vragen hieronder. Dit kan per mail, of via dit formulier. Graag tot ziens op de 24ste!
NB: Bij voldoende animo wordt de markt verspreid over twee tijdstippen (19:30/20:30), vanwege de maximale capaciteit van de sociëteit.
Zet in de mail: Naam Ploeg/Hunze-lid; Ik ben Ploeg / roeier / coach / stuur en op zoek naar: een ploeg / roeiers / stuur; Voorkeursnummers (bijvoorbeeld C4/gladde 4/boord 4); Roeiervaring (Welke roeigraden heb je, d.w.z. skiff 1/wherry/giek… of welke roeigraden zijn nodig voor een nieuwe roeier om in jouw ploeg te roeien); Ambitie: recreatief roeien / marathons of toertochten / wedstrijden; Hoe vaak wil jij/je ploeg (gemiddeld) per week trainen; Evt. voorkeur qua (gem.) leeftijd groep & verdere opmerkingen