Snel aanmelden voor landelijke midweekroeidagen 18 augustus of 20 september 2016

Er kunnen vijf deelnemers mee

De jaarlijkse landelijke roeidag midweekroeien wordt gehouden op donderdag 18 augustus of 20 september 2016.
Naast het recreatieve aspect heeft deze roeidag tot doel contacten te leggen met midweekroeiers en -roeisters van andere verenigingen en ervaringen uit te wisselen. Doordat de belangstelling meestal groot is en het aantal roeiplaatsen beperkt, kunnen er maximaal vijf leden per vereniging inschrijven om het roeiwater van één van deze gastverenigingen te leren kennen.
Opgave (per e-mail) en betaling doe je bij de contactpersoon van De Hunze, Emmy van der Werff
Deelnamekosten bedragen 7,50 euro per persoon. In onderstaande download staan meer informatie en de programma’s.

Informatie landelijke midweekroeidag 2016
Landelijke-midweekroeidag-2016.pdf