Uitnodiging voor de botendoop van de 4+ op 28 augustus 2020

Uitnodiging voor de botendoop van de 4+ op 28 augustus 2020

Het bestuur heeft het grote genoegen leden en donateurs uit te nodigen voor de botendoop van de 4+. De doop zal plaatsvinden op 28 augustus 2020, tussen 18:00 en 19:00. Aanvang is om 17:00.

  • Er zullen maatregelen worden getroffen waardoor aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand kunnen houden tot de dichtstbijzijnde persoon.
  • Per e-mail heb je een r.s.v.p. ontvangen (invullen vóór woensdag 26 augustus, 21:00). Mogelijk is het nodig om plaatsen toe te wijzen. Daarom wordt in het formulier ook gevraagd naar je voorkeur áls placering nodig zou blijken. Daarnaast kan de informatie gebruikt worden als de GGD onverhoopt aanleiding zou zien voor bron- en contactonderzoek
  • Tussen 18:00 en 19:00 is het vlot niet-toegankelijk voor roeiers.