Update bouw gym clubhuis

Update bouw gym clubhuis

Het leek stil rond de bouw van onze nieuwe gymzaal en daaraan gepaard gaande verbouw van ons clubhuis, maar niets is minder waar! Deze week (week 40 2018) komt de definitieve offerte van de aannemer nadat een nieuwe constructeur is ingeschakeld die gerekend heeft aan het te bebouwen loodsdak en de nieuwe entree. Onder andere blijkt dat we niet het nu bestaande schuine dakdeel van de loods (aan de kant van de appartementen) kunnen belasten. Dus dit schuine dak wordt verwijderd en opnieuw opgebouwd naar een horizontaal dak. Daarop kan de nieuwe uitbreiding veilig steunen. Na de laatste correcties en onderhandelingen zullen we dan een besluit nemen over de offerte en dit voorleggen aan de Algemene ledenvergadering.
Het startmoment van de bouw is nog ongewis, maar de uitvoering van het project is in het eerste kwartaal van 2019 gepland en zal naar verwachting drie maanden in beslag nemen. Het blijft een taai traject, maar met 132 jaar historie houden we de blik gericht op onze toekomst .