Van 19 augustus tot 16 september werkzaamheden Noord-Willemskanaal

Van 19 augustus tot tot 16 september werkzaamheden Noord-Willemskanaal

Vanaf maandag 19 augustus, gedurende vier weken worden de damwanden verstevigd ter voorbereiding van de verbouwing van de zuidelijke ringweg. Het betreft het kanaalgedeelte tussen Gyas tot aan de Van Iddekingebrug. Er liggen werkschepen aan rijksweg-zijde van het kanaal. Die schepen zullen ongeveer tot de helft van de breedte van het kanaal in beslag nemen.
Roeiers stad in hebben voorrang op dit kanaalgedeelte, net als bij bruggen.