Voorbereiding AV 15 februari 2016 in volle gang

Er is per ruimte druk gewerkt aan het maken van een programma van eisen (ten behoeve van functie, gebruik en inrichting), van waaruit de keuzes voor bepaalde afmetingen en indelingen van ruimtes min of meer logisch voort zouden moeten vloeien. Het missie/visiedocument van De Hunze is nogmaals bekeken op interpretatie ervan richting eisen en functie clubgebouw, tekeningen van de verbouw zijn en worden aangepast naar aanleiding van discussies over (on)zin/functionaliteit en gebruik (we zijn al toe aan de vijfde versie van Rob zo langzamerhand) en er wordt gewikt, gewogen, berekeningen gemaakt voor- en onderzoek gedaan naar de financiering van het geheel op hoofdlijnen. Ook vonden er gesprekken plaats met gemeente, architect, de buren etc. om de (on)mogelijkheden te bespreken/af te tasten. En er zijn twee inspraakavonden met leden gehouden over de verbouwing, wat ook leidde tot bijstelling van de eerdere plannen.
Kortom: Druk! Voor leden die niet direct betrokken zijn bij dit proces, onttrekt zich het grotendeels aan het zicht, voor direct betrokken leden is het veel werk (waarvoor veel waardering is vanuit het bestuur).
De bedoeling is dat we, voorafgaand aan de AV van 15 februari, de leden informeren over uitkomsten van al deze inspanningen. Hoe? Nader bericht hierover volgt binnenkort!