Over ons

1ton voor De Hunzeverbouw

Vrijdag 1 september 2017 startte de actie '1ton voor De Hunze'. Daarin draait alles om het inzamelen van geld voor de 'grootse' renovatie en verbouw van ons botenhuis eind 2018. Dat is 26 jaar na de bouw; aanpassen aan hedendaagse normen en wensen is hard nodig. We willen onze leden uitstekend blijven faciliteren, ook in de (moderne) toekomst. Daarom hebben we een verbouwplan en dat is niet zomaar een plan: Ons clubhuis wordt súperdesuper als we klaar zijn. Aan de binnen- én buitenkant!

Op 15 december 2017 is de tussenstand van de 1tonactie ruim 84.000 euro. Hartveroverend om te merken hoe groot de bereidheid onder de leden is om ons clubhuis een boost te geven! We zijn dus op de goede weg en er kan nog (veel) meer bij want we hebben het geld hard nodig!
De kosten voor de verbouw zijn geschat op 500.000 euro, waarvan 200.000 euro uit de Hunzereserves gehaald worden en aan de Gemeente Groningen wordt een lening van 200.000 euro gevraagd. Circa 100.000 euro -1 ton- moeten de leden bijeen brengen. Vandaar de 1ton-actie, want die ton hebben we nu niet in kas.
Dus, ben je lid, donateur en/of simpelweg roeiliefhebber? Draag je De Hunze een warm hart toe? Houd dan je bankapp, portemonnee en pinpas standby. Want er komen veel inzamelingsacties om de verbouw te kunnen financieren. Ook bedrijven die de roeisport een warm hart toedragen mogen doneren of De Hunze anderzins steunen. Dat geeft een tevreden gevoel. Dus geef gul.

Deel contributie vooruitbetalen

Je kunt om te beginnen, een deel van je contributie in het vooruit betalen. Begin 2018 betaal je een extra bedrag van € 250 of € 500. Vanaf 2019 krijg je dan gedurende vijf jaar € 50 of € 100 korting op je lidmaatschap.
Zeg je binnen die vijf jaar onverhoopt je lidmaatschap op, omdat je bijvoorbeeld verhuist naar een andere stad, dan krijg je de rest van je vooruitbetaling gewoon terug. Hunzeleden zijn in de maanden oktober en november 2017 hierover benaderd door leden van de Financiele commissie.
Informatie over de 1ton-actie is te verkrijgen bij Hans Siertsema (06-53689017) en Dick Schuur, penningmeester (06-21211105).

Bouwteam

De verbouw vindt plaats onder leiding van een Bouwteam van De Hunze. Het Bouwteam bewaakt de verbouw, het verbouwproces en de financiele kaders. Ook is het Bouwteam inmiddels gestart met de selectie van aannemers en het maken van een Moodboard (dat over enkele weken opgehangen wordt in de sociëteit. Dit is onder andere op basis van het Programma van Eisen dat voor elke ruimte opgesteld is door het bestuur en een aantal leden). Vragen over de verbouw worden vanuit het Bouwteam beantwoord door Rob van der Werff.
De projectleider, Hilbert Doornbos, geeft leiding aan het Bouwteam. Alle andere zaken die te maken hebben met de verbouw liggen in handen van de Gebouwencommissie van De Hunze. Dan kun je denken aan keuken, societeitszaal, onderhoud clubgebouw, logistiek (hoe te blijven roeien tijdens verbouw) etc. Deze commissie volgt ook de werkzaamheden en taakuitvoering van het Bouwteam, zorgt voor de communicatie en Erik Jan Kruyswijk blijft zorgen voor het afhandelen van meldingen in het klachtenboek gebouw.

Gemeente

De officiele bouwaanvraag voor de vergunning (inclusief vernieuwing en verbreding van de entree) wordt nu gemaakt, nadat het informele overleg met de gemeente onlangs positief afgesloten werd. De gemeente is bezig een collegenota te maken, die hopelijk leidt tot een positief besluit over de verbouw, plus een lening van 200.000 euro aan KGR De Hunze.

Andere manieren om te doneren

Wat je als individu ook kunt bijdragen is een schenking/gift doen. Een eenmalige gift is aftrekbaar van de belasting, maar daarvoor geldt een drempelbedrag.  Een schenking gedurende minimaal vijf jaar is geheel aftrekbaar onder een aantal voorwaarden. Hoe het ook zij, met elke gift draag je direct bij aan de verbouw. Een zogenaamde periodieke schenking kan bovendien in een aantal gevallen belastingvoordeel opleveren. Want dat is onder bepaalde voorwaarden helemaal fiscaal aftrekbaar van je inkomstenbelasting, mits de vereniging een overeenkomst met je afgesloten heeft.
De schenking is periodiek als deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • je maakt minstens een keer per jaar een bedrag over naar De Hunze;
  • je maakt dit bedrag voor minimaal vijf jaar achter elkaar over naar De Hunze;
  • de bedragen die je overmaakt zijn steeds (ongeveer) even hoog;
  • De Hunze levert geen tegenprestatie voor de gift;
  • je hebt deze periodieke schenking vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met De Hunze die je hieronder kunt downloaden en invullen.

Overeenkomst of notaris

Download hier het model van een overeenkomst voor een periodieke schenking (belastingdienst).

Wil je met een periodieke schenking De Hunze steunen of meer informatie? Mail dan naar 1ton@hunze.nl of vul onderstaand formulier in, dan nemen we contact met je op.

*= verplicht

Wil je graag weten wat de belastingvoordelen zijn voor een periodieke schenking? Ga direct naar de pagina Belastingvoordelen Periodieke schenking.
Hoe het ook zij, eenmalig of periodiek: alle bedragen –groot of klein- zijn uiteraard van harte welkom! Het rekeningnummer van De Hunze is NL83INGB0000835054.

Legaat

Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om De Hunze te steunen op de langere termijn.
In de sport komt het nog maar weinig voor, maar bij andere goede doelen is het heel gebruikelijk om bezittingen aan één of twee organisaties na te laten. De ervaring leert dat daarbij twee manieren het meest worden toegepast, namelijk via een legaat of door De Hunze als erfgenaam te benoemen. In beide gevallen doe je dat via een testament.
Voor het opstellen van een testament moet je naar een notaris. Die kan je ook informeren over eventuele andere vormen van nalaten.

Bron: http://www.sportdaargeefjeom.nl/geven-aan-sport/