Over ons

Verenigingsinformatie

Hier vind je het Hunzelied en een verwijzing naar documenten die in het bijzonder van belang zijn voor (aankomende) leden.

Het Hunzelied

We beginnen met het Hunzelied. Elke Algemene Vergadering wordt daarmee afgesloten. Hieronder staat de tekst; kun je al vast even oefenen.

We zijn de roeiers van de Martinistad
Laten ‘t water kolken achter ‘t blad
Aan de riemen in de boot
Maken wij de Hunze groot
Want waar Hunzeruggen krommen
is voor ons de race gewonnen

Tekst: H. Steffens en W. Wichers
Muziek: T.G. Hoekstra

Belangrijke documenten

Een aantal documenten is in het bijzonder van belang. Het gaat dan om:

  • Statuten
  • Reglementen
  • Protocollen
  • Het missie- en visiedocument
  • Vaarverboden

Die documenten (en andere) vind je op de pagina https://www.hunze.nl/documenten/