Roeien

Roeien bij De Hunze

KGR De Hunze heeft zo'n vierhonderd leden, waarvan het grootste deel volwassen is. Studenten die in Groningen willen roeien, doen dat doorgaans bij de studentenroeiverenigingen Gyas of Aegir. Wie daarna door wil roeien, komt (weer) bij De Hunze. Daardoor is de gemiddelde leeftijd van Hunzeleden tussen de tien en achttien jaar of men is ouder dan circa 28 jaar.

Willekeurige leeftijdsverdeling

De roei-activiteiten voor de jeugd en volwassenen zijn gescheiden. Dat wil niet zeggen dat er geen gezamenlijke verenigingsactiviteiten gedaan worden, maar men roeit over het algemeen min of meer met leeftijdsgenoten.
Binnen de groep volwassenen bestaan er mannen of vrouwenploegen die graag aan wedstrijden deelnemen.
Bij toerroeien en recreatief roeien zitten mannen en vrouwen samen in een boot, maar kunnen ook gescheiden roeien.
Binnen de recreatieve roeiers is de leeftijdsopbouw zeer gemengd en roeien ‘ jong’ en oud samen in een boot of ploeg. Vaak worden deze ploegen samengesteld op basis van elkaar (leren) kennen en vervolgens besluiten samen te gaan roeien. Om na de introductiecursus aansluiting te vinden bij andere roeiers, organiseert De Hunze voor nieuwe leden bijeenkomsten. Zelf vragen waar nog plek is in een ploeg, maakt dat je nog een sneller je plek vindt binnen De Hunze.