Zondag 25 november is vanwege de Hel van het Noorden, het Winschoterdiep/Eemskanaal niet je bestemming, als je geen wedstrijddeelnemer bent!

Roeien

Introductiecursus jeugd

Ben je op zoek naar een buitensport? Vind je plezier en gezelligheid (ook) belangrijk bij het sporten? Wil je een sport met maximale ondersteuning bij de voorbereiding op (inter)nationale wedstrijden? Wil je weten of roeien iets voor jou is?

De Hunze organiseert jaarlijks verschillende soorten introductiecursussen voor jeugd en junioren tot 19 jaar. Alle cursussen zijn bij De Hunze.

Jeugdcursus

Deze cursus start mei 2019 en eindigt juli 2019 (precieze data worden voorjaar 2019 bekend gemaakt op deze website. Daarna kan er ingeschreven worden via het aanmeldformulier onderaan deze pagina). De cursus duurt acht weken. Jongeren op de basisschool van 10 tot 14 jaar kunnen er aan meedoen. Deze cursus wordt alleen in het voorjaar gegeven, op woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur. Cursisten die laat/later vrij zijn van school kunnen ook beginnen tussen 15.30 en 17.00 uur. In dat geval graag aangeven bij de aanmelding in het vak opmerkingen. Het aantal deelnemers is beperkt. Vul onderstaand aanmeldformulier in en meld je aan. Je betaalt vooraf.

Kosten: 35 euro

Introductiecursus junioren

In mei 2019 start ook de eerste introductiecursus voor jongeren van 13 tot 17 jaar (precieze data worden voorjaar 2019 bekend gemaakt op deze website. Daarna kan er ingeschreven worden via het aanmeldformulier onderaan deze pagina). De introductiecursus duurt tot juni (zes weken) en je krijgt twee keer per week les. Er wordt geroeid op maandag en donderdag van 16.00 tot 18.00 uur. Cursisten die laat/later vrij zijn van school kunnen later beginnen. In dat geval graag aangeven bij de aanmelding in het vak opmerkingen. Vul onderstaand aanmeldformulier in en meld je aan. Je betaalt vooraf.

Kosten: 55 euro

Zomerweken speedcursus

In de zomervakantie kun je meedoen aan onze ‘speedcursus roeien’ als je tussen de 10 en 17 jaar bent. Dan leer je roeien in een week. Je roeit meerdere malen per dag en in verschillende boten op maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 tot 16.30 uur. Zo leer je de basisbeginselen van het roeien. Je pauzeert regelmatig. Zelf lunch meenemen!

Kinderen leren roeien bij De Hunze

Er zijn in 2019 twee zomerweken, (precieze data worden voorjaar 2019 bekend gemaakt op deze website. Daarna kan er ingeschreven worden via het aanmeldformulier onderaan deze pagina). Je betaalt vooraf.

Kosten: 55 euro

Aanmeldformulier cursussen jeugd en junioren

Iedereen die een cursus volgt wordt per eerste van de cursusmaand aspirant lid en betaalt alleen het vermelde cursusgeldbedrag vooraf. Na drie maanden besluit je of je lid blijft van De Hunze en ga je contributie betalen.
Let op: Na verzending van het aanmeldformulier, volgt direct een bevestigingsmail naar het e-mailadres dat bij de inschrijving op het inschrijfformulier vermeld is (de cursist zelf dus). Als die niet komt (kijk ook even in de spambox!), is er iets fout gegaan met de inschrijving en raden we je aan het formulier opnieuw in te vullen en te verzenden!

Financieel steuntje in de roeikosten

Sporten is voor alle kinderen belangrijk. Als er niet genoeg geld is om een jongere (tussen de 4 en 18 jaar) te laten sporten, kan het Jeugdsportfonds helpen. Op de website  www.jeugdsportfonds.nl/fonds/groningen, staat alle informatie. Let op: Het Jeugdsportfonds betaalt niet met terugwerkende kracht. Het is dus van belang dat men de aanvraag zo snel mogelijk indient. Het liefst voordat een kind lid wordt.

Procedure

  1. Een ouder/verzorger kan alleen via een zogenaamde intermediair een aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds. Een intermediair is iemand die op professionele basis betrokken is bij de scholing, opvoeding en/of begeleiding van het kind/gezin (bijv. buurtsportcoach, leerkracht, CJG, Voedselbank, thuiszorg, schuldhulpverlener, etc.). De Hunze kan geen aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds.
  2. De intermediair van het Jeugdsportfonds heeft enkele gegevens van De Hunze nodig zoals: naam van de roeivereniging, jaarcontributie en eventuele andere kosten (bondscontributie, kleedgeld, etc). Vraag deze informatie aan via de penningmeester van De Hunze (penningmeester@hunze.nl).
  3. Doorgaans ontvangt de aanvrager via de intermediair van het Jeugdsportfonds binnen drie weken bericht of de aanvraag is goedgekeurd of niet. De financiële bijdrage wordt rechtstreeks overgemaakt op het rekeningnummer van de vereniging.
  • Het kan zijn dat de contributie die betaald moet worden, hoger is dan het bedrag dat door het Jeugdsportfonds wordt betaald. De maximale vergoeding is € 225,- per kind per jaar.
    Kosten boven dit bedrag dienen door de ouder/verzorger betaald te worden.
  • Ook als de aanvraag via het Jeugdsportfonds niet wordt goedgekeurd, blijft de ouder/verzorger verantwoordelijk voor de betaling van de contributie. In sommige gevallen is er een betalingsregeling mogelijk, neem hiervoor contact op met de penningmeester van De Hunze.
  • Het Jeugdsportfonds betaalt voor een periode van twaalf maanden. Dit loopt niet altijd gelijk met het sportseizoen. De ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van een (vervolg)aanvraag.
  • Een aanvraag via het Jeugdsportfonds wordt niet automatisch verlengd. De ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van een nieuwe aanvraag.