Vaarweginformatie: het Noord-Willemskanaal kan gestremd zijn ter hoogte van de A.G.S.R. Gyas, in verband met werkzaamheden.

Roeien

(Elders) roeien geleerd

Heb je al bij een andere roeivereniging leren roeien, of ben je eerder lid geweest? Dan nodigen we je graag uit voor een (hernieuwd) kennismakingsgesprek. Het formulier vind je op deze pagina.

Kennismakingsperiode

Na het kennismakingsgesprek kun je het “Inschrijfformulier lidmaatschap” invullen. Vanaf het moment dat je lidmaatschap per e-mail is bevestigd gaat een kennismakingsperiode van twee maanden in. Gedurende deze twee maanden kun je opzeggen, in afwijking van de hoofdregel dat een lidmaatschap wordt aangegaan voor (het restant van) een kalenderjaar.

Aegir-roeiers en Gyanen

Stroom je na 1 september rechtstreeks in vanuit Aegir of Gyas? Dan betaal je in het jaar waarin je bent begonnen geen contributie.

Examen

Zij-instromers zijn verplicht om op een afgesproken tijdstip hun roeivaardigheid te laten zien aan een lid van de examencommissie. Dat gebeurt tijdens het zogenaamde ‘voorroeien’. Voorroeien kan scullend en boordroeiend. Van een of beide mogelijkheden kun je in het eerste half jaar van je lidmaatschap bij De Hunze gebruik maken; daarna leg je eventuele andere examens op de normale manier af. Als nieuw lid regel je het voorroeien zelf. Stuur hiervoor een e-mail naar de examencommissie. Voor een stuurbevoegdheid moet sowieso een examen worden afgelegd. Meer informatie hierover geeft onze ledenopvangcommissie. Nieuwe leden met veel roei-ervaring die op (inter)nationaal wedstrijdniveau uitkomen, krijgen bij aanvang van het lidmaatschap de roeigraden waarmee zij wedstrijdroeien.