Let op! Voorwaardelijk vaarverbod Julianabrug in de periode tussen maandag 16 mei en zaterdag 4 juni. In die periode geldt: maandag tot en met vrijdag:  doorvaart uitsluitend mogelijk tussen 17:00 en zonsondergang. zaterdag en zondag: doorvaart vrij (zie nader: Werkzaamheden Muntingbrug en Julianabrug: gevolgen voor onderdoorvaart bruggen – KGR De Hunze)

Geslaagde competitieborrel Hunze 2019

Geslaagde competitieborrel Hunze 2019

De Competitiecommissie kijkt terug op een geslaagde en gezellige competitieborrel van De Hunze met een goede opkomst en een succesvolle roeiersmarkt.
Tijdens de borrel kregen de aanwezigen uitleg over wat men de komende maanden van de Competitiecommissie kan verwachten. Bovendien is bekend gemaakt dat Dagmar Hansen per oktober 2019 aftreedt als Wedstrijdcommissaris. Zij wordt opgevolgd door Renze Rispens.
De avond werd vervolgd met de jaarlijkse roeiersmarkt. Hier vond een groot aantal leden een ploeg en in sommige gevallen een coach. Er vlogen originele ploegnamen over tafel. Zoals de ‘vrije slag-roomtaarten’ en de ‘knal voor je boegbal’.
Heb je nog geen ploeg gevonden of heeft je ploeg nog geen aanvulling waar je op hoopte. Ook door het jaar heen kun je contact opnemen met de Competitiecommissie om je te helpen. Dat geldt uiteraard ook voor vragen over wedstrijden of bijvoorbeeld het winterspitsrooster.