Van maandag 3 tot en met dinsdag 11 oktober 2022 staat de Trompbrug open voor de scheepvaart. Er zijn geen scheepvaartseinen aanwezig.

Op 12, 14, 19, 20 en 21 oktober is het Verbindingskanaal gestremd ter hoogte van de Trompbrug. Scheepvaartpassage is mogelijk tussen 12:00-12:30 uur, daarvoor dient een afspraak gemaakt te worden via telefoonnummer 050-3188500.

Van maandag 3 tot en met zondag 23 oktober 2022 is het Noord-Willemskanaal gestremd ter hoogte van de Julianabrug.

Onder voorbehoud, de definitieve planning is nog niet bekend: van maandag 31 oktober tot en met zondag 20 november is het Noord-Willemskanaal gestremd ter hoogte van de Julianabrug.

Vereniging

Home » Vereniging » Gebouw

Gebouw

Aan de Zuiderhaven, aan de westrand van het stadscentrum in Groningen ligt ons verenigingsgebouw. Ons verenigingsgebouw is begin jaren '90 gerealiseerd, nadat het besluit was gevallen dat De Hunze zich kon vestigen in de Zuiderhaven. Het betreft een ontwerp van wijlen Gunnar Daan, die ook elders in de stad en het ommeland ontwerpen heeft gerealiseerd, zoals de woningen aan de Thomsonstraat aan de zuidzijde van de stad en de Galerie Waalkens in Finsterwolde, gestart door Albert Waalkens.

Gebouwcommissie

Cornelia Grosser, Erik Kruyswijk, Rob van der Werff, Michael Sandler en gebouwcommissaris q.q.

Het verenigingsgebouw van De Hunze is beeldbepalend in Groningen. Het wordt intensief gebruikt en vraagt regelmatig onderhoud.  Deze commissie coördineert en regelt dit. Technisch ervaren mensen zijn schaars. Op De Hunze komt de technische kennis samen in de gebouwencommissie.

Ook doet ze voorstellen over het groot onderhoud, bewaakt de planning en doet de supervisie op de uitvoering van het groot onderhoud. Daarnaast adviseert ze het bestuur over onderhoudsreserveringen en over aankopen voor, en aan- en verbouw van het pand.