Let op: momenteel is de waterstand verhoogd. Wees bijzonder voorzichtig bij onderdoorvaart van bruggen.

Schuitendiep, ter hoogte van Turfsingel 45; in verband met werkzaamheden oponthoud op weekdagen van 07:00 tot 17:00 van:
– ma. 8 juli t/m vr. 2 augustus 2024 en
– ma. 2 september t/m 13 september 2024 (Rijkswaterstaat.2024.04263.0).

Roeien

Home » Roeien » Vloot

Vloot

Onze totale actieve vloot bestaat uit 82 boten. De nieuwwaarde hiervan is ruim € 950.000. Op deze pagina vind je er meer informatie over.

Materiaalcommissie

diverse leden, materiaalcommissaris q.q.

De materiaalcommissie bestaat uit diverse leden van jong tot oud en heeft tot doel om de vloot in optimale conditie te houden. Dit houdt onder andere in:

  • het uitvoeren van klein onderhoud;
  • afstellen van boten;
  • uitvoeren van reparaties;
  • realiseren van nieuwe aankopen en
  • het afhandelen van schades.

Ze hebben iedere eerste maandag van de maand een geplande klusavond. Daarnaast zijn leden van de commissie vaak te vinden in de werkplaats of de loods om spoedklussen of lopende projecten uit te voeren. De werkplaats bevat vele middelen om reparaties en onderhoud uit te voeren en de leden leren elkaar methodieken aan om dit zo vakkundig mogelijk te doen.

Categoriën

Het behalen van een examen geeft roeiers de bevoegdheid om te roeien in een boot van een bepaalde categorie. In BIM kun je boten sorteren op de categorie waarin zij vallen. Er zijn vier categorieën boten, te weten:

Categorie 1:
aangeduid met de kleur geel, voor skiff 1/wherry 1/C1/giek 1

Categorie 2:
aangeduid met de kleur groen, voor skiff 2/wherry 2/giek 2

Categorie 3:
aangeduid met de kleur blauw, voor skiff 3/giek 3

Categorie 4:
aangeduid met de kleur rood, MPB-boten/wedstrijdboten. Boten uit categorie 4 vallen buiten het examensysteem en kunnen door het bestuur aan (wedstrijd)roeiers tijdelijk toegewezen worden. MPB staat voor “Met Permissie Bestuur”. Die boten mogen alleen op de wijze, zoals die door het bestuur is vastgesteld, gebruikt worden. Er moet echter naar gestreefd worden het vereiste examen te halen als men in bepaalde boten wil roeien/sturen.

Uitgangspunten botenplan

Het botenplan van de Hunze gaat uit van een streef gebruiksduur van 20 jaar per boot. Daarmee realiseren we een doorstroom van boten en dat resulteert in een hoogwaardige, moderne vloot.

In het botenplan kijken we meer dan 10 jaar vooruit en plannen we voor elk vlootsegment, of het nu gaat om wedstrijdboten of toerboten, zwaar of lichte roeiers, regelmatig vernieuwingen in. De boten die vervangen worden, gaan de verkoop in en verhuizen naar verenigingen in binnen- en buitenland voor een tweede leven.

Nieuw S4- en S3-materiaal is geschikt voor nationale wedstrijden, nieuw S2-materiaal is geschikt voor competitiewedstrijden en nieuw S1-materiaal is geschikt voor marathon/ toer en instructie.

Met de hierboven genoemde basisprincipes in het hoofd wordt jaarlijks het plan getoetst op eventuele ontwikkelingen die aanpassingen noodzakelijk of wenselijk maken. De Materiaal Commissaris maakt een update van het plan en een aanschafvoorstel voor het komende jaar. Dit wordt tijdens de jaarlijkse botenplanvergadering gepresenteerd en na goedkeur van de ledenvergadering uitgevoerd.
"Samen bouwen aan een mooie vloot voor alle leden."

In onderstaand bestand vind je het huidige vlootoverzicht:

Huidig vlootoverzicht
Huidig-vlootoverzicht.pdf

Wat kun je zelf doen?

Zelf kun je bijdragen aan de goede conditie van onze vloot door het volgende in acht te nemen:

– Boten goed schoonmaken ( huid / slidings / riemen )
– Boten niet draaien over de huid
– Boten niet met de huid op het vlot leggen
– Wees voorzichtig met luchtkleppen, maar doe ze wel open
– Doe om een bidon altijd een sok ter bescherming
– Goed en vaak omkijken en eigen wal blijven varen.
– Bij aanleggen niet met de punt het vlot raken.
– Bij schade: maak een melding in het schadeboek voor de vloot.
– Deelnemen aan materiaalavonden.

Je kunt één en ander teruglezen in de presentatie die de materiaalcommissaris regelmatig voor nieuwe leden houdt.

Materiaal en afstelling
Materiaal-en-afstelling.pdf

Materiaalavond

Elke eerste maandag van de maand is er een materiaalavond. Op de materiaalavond is de Materiaalcommissie aanwezig om schades te repareren en onderhoud te plegen. Een ieder die graag mee wil helpen is welkom, er is altijd genoeg te doen. Aanmelden is niet nodig.