Vereniging

Home » Vereniging » Bestuur » Jaarverslagen

Jaarverslagen

In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het beleid dat hij in het betreffende jaar heeft gevoerd. Het bevat ook een financieel deel (de "jaarrekening"). Het is bestemd voor leden, donateurs en andere belangstellenden.

KGR De Hunze - Jaarverslag 2022
2023-08-07-KGR-De-Hunze-Jaarverslag-2022.pdf
KGR De Hunze - Jaarverslag 2021
2022-03-17-K.G.R.-De-Hunze-Jaarverslag-2021.pdf
KGR De Hunze - Jaarverslag 2020
2021-05-09-K.G.R.-De-Hunze-Jaarverslag-2020.pdf
KGR De Hunze - Jaarverslag 2019
2020-08-04-K.G.R.-De-Hunze-Jaarverslag-2019.pdf