Vereniging

Home » Vereniging » Documenten

Documenten

Op deze pagina vind je documenten die belangrijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken op onze vereniging.

Mis je iets? Mail dan de redactie.

– A –
Afstelling zie materiaal, Afstelling van ~

– B –
Beleid “Met permissie bestuur” zie MPB
botenhuis, Roei- en examenreglement, informatie over toegang tot het ~

– C –
coachcursus A, Syllabus ~
Contributiegebouw

– D –
Declaratieformulier

– E –
Examen
    Beoordelingsformulier alle ~s
    ~vragen T1 en T2
    Oefenvragen T1-~
    Oefenvragen T2-~
examencommissie, Wat doet de ~
Examenreglement zie Roei- en examenreglement

– G –

gedrag, Definities ongewenst ~
Groepsinstructie

– H –
Huishoudelijk reglement zie reglement, Huishoudelijk ~

– K –
Koudwaterprotocol, zie protocol, Koudwater~

– M –
materiaal, Afstelling van ~
Materiaalzorg
Missie en visiedocument K.G.R. De Hunze
MPB

– O –
Overtraining zie training, Over~

– P –
Privacyreglement zie reglement, Privacy~

– R –
reglement
    Huishoudelijk ~
    Privacy~
    Roei- en examen~

– S –
schoonmaken, Roei- en examenreglement, informatie over ~
Statuten

– T –
toegang tot het gebouw, Roei- en examenreglement, informatie over vaarverboden en ~
toertochten – Handleiding organisatie
training
    Alternatieve ~
    Over~

– V –
vaarverboden, Roei- en examenreglement, informatie over ~ en toegang tot het gebouw

– W –
Wedstrijd
    ~kalender
    ~startplan