Oude Winschoterdiep; doorvaart geblokkeerd in de weken 22, 23 & 24. Er worden dan sloopwerkzaamheden uitgevoerd boven dat water. Wanneer daar wordt gewerkt ligt er een ballenlijn in het water om de doorvaart te blokkeren.

Vereniging

Home » Vereniging » Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Wij streven ernaar dat alle leden zich prettig voelen bij onze vereniging. Als je ergens mee zit, dan kun je dat bespreken met je coach. Daarnaast zijn er vertrouwenspersonen, voor de situaties waarin je het niet kunt of wilt bespreken met een coach.

Vertrouwenspersonen

Eva van Riel, voorzitter q.q.

Een lid dat te maken krijgt met een vorm van ongewenst, grensoverschrijdend of intimiderend gedrag door een of meer andere leden kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersonen. Meldingen of vragen worden zorgvuldig en vertrouwelijk door de vertrouwenspersonen behandeld. Zij zijn ook adviseur van het bestuur. Eva is telefonisch bereikbaar op 06-15603978.

De regels in het kort:

  • Niet pesten, ook niet via sociale media.
  • Geen grappen over uiterlijk.
  • Coaches moeten fysiek afstand houden tot hun leerlingen.
  • Coaches kunnen beter aan meer dan één roeier tegelijk lesgeven.
  • Een coach mag niet één leerling apart thuis uitnodigen.
  • Tijdens trainingsweekenden slapen coaches/instructeurs apart van de roeiers.
  • Coaches zien erop toe dat roeiers uiterlijk een half uur na hun training hebben gedoucht en/of zijn omgekleed en de kleedkamer hebben verlaten.
  • Coaches hebben toegang tot de kleedkamer in noodgevallen en/ of indien sprake is van te nemen ordemaatregelen, zo mogelijk vergezeld door een ander volwassen lid.