Van maandag 3 tot en met dinsdag 11 oktober 2022 staat de Trompbrug open voor de scheepvaart. Er zijn geen scheepvaartseinen aanwezig.

Op 12, 14, 19, 20 en 21 oktober is het Verbindingskanaal gestremd ter hoogte van de Trompbrug. Scheepvaartpassage is mogelijk tussen 12:00-12:30 uur, daarvoor dient een afspraak gemaakt te worden via telefoonnummer 050-3188500.

Van maandag 3 tot en met zondag 23 oktober 2022 is het Noord-Willemskanaal gestremd ter hoogte van de Julianabrug.

Onder voorbehoud, de definitieve planning is nog niet bekend: van maandag 31 oktober tot en met zondag 20 november is het Noord-Willemskanaal gestremd ter hoogte van de Julianabrug.

Vereniging

Home » Vereniging » Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Wij streven ernaar dat alle leden zich prettig voelen bij onze vereniging. Als je ergens mee zit, dan kun je dat bespreken met je coach. Daarnaast zijn er vertrouwenspersonen, voor de situaties waarin je het niet kunt of wilt bespreken met een coach.

Vertrouwenspersonen

Eva van Riel, voorzitter q.q.

Een lid dat te maken krijgt met een vorm van ongewenst, grensoverschrijdend of intimiderend gedrag door een of meer andere leden kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersonen. Meldingen of vragen worden zorgvuldig en vertrouwelijk door de vertrouwenspersonen behandeld. Zij zijn ook adviseur van het bestuur. Eva is telefonisch bereikbaar op 06-15603978.

De regels in het kort:

  • Niet pesten, ook niet via sociale media.
  • Geen grappen over uiterlijk.
  • Coaches moeten fysiek afstand houden tot hun leerlingen.
  • Coaches kunnen beter aan meer dan één roeier tegelijk lesgeven.
  • Een coach mag niet één leerling apart thuis uitnodigen.
  • Tijdens trainingsweekenden slapen coaches/instructeurs apart van de roeiers.
  • Coaches zien erop toe dat roeiers uiterlijk een half uur na hun training hebben gedoucht en/of zijn omgekleed en de kleedkamer hebben verlaten.
  • Coaches hebben toegang tot de kleedkamer in noodgevallen en/ of indien sprake is van te nemen ordemaatregelen, zo mogelijk vergezeld door een ander volwassen lid.