Update 16 april: Noord-Willemskanaal; van woensdag 17 april 2024 tot en met vrijdag 19 april 2024, is de doorvaart vrij van 16:00 tot een half uur na zonsondergang. Van 07:00 tot 16:00 wordt er gewerkt en is de doorvaart gestremd. Houd rekening met de aanwezigheid van een ponton ter hoogte van Gyas. Uitzonderingen worden op deze plaats meegedeeld.

Vereniging

Home » Vereniging » Algemene vergadering

Algemene vergadering

De leden bepalen voor de vereniging het beleid en activiteiten voor de komende periode. Dit gebeurt tijdens de Algemene Vergadering (AV). De AV heeft het laatste woord over de inhoud van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur doet daartoe voorstellen. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft eigen taken en verantwoordelijkheden en wordt door de AV benoemd.

Financiële commissie

Eva van Riel, Willem Jongbloed, Frank Vondeling en penningmeester q.q.

De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een financiële commissie van ten minste drie personen. De financiële commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Deze commissie kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur over het financiële verenigingsbeleid.